A A A K K K

Про заміну члена наглядової ради публічного акціонерного товариства «Сумихімпром»

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.01.2010                                                Київ                                                   № 115

 

Про заміну члена наглядової ради
публічного акціонерного товариства
«Сумихімпром»

 

           Відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об’єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України»,статуту публічного акціонерного товариства «Сумихімпром»

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Замінити члена наглядової ради Беспалова Олексія Олександровича – представника акціонера – Держави Україна в особі Фонду державного майна України у складі наглядової ради публічного акціонерного товариства «Сумихімпром» на представника акціонера – Держави Україна в особі Фонду державного майна Україниу складі наглядової ради публічного акціонерного товариства «Сумихімпром» Божко Ганну Олександрівну – головного спеціаліста відділу забезпечення функції акціонера Управління корпоративних прав держави Департаменту управління корпоративними правами держави та державними підприємствами Фонду державного майна України.

2. Припинити повноваження відкликаного члена наглядової ради  публічного акціонерного товариства «Сумихімпром» Беспалова Олексія Олександровича.

3. Департаменту управління корпоративними правами держави та державними підприємствами Фонду державного майна України  направити на адресу публічного акціонерноготовариства«Сумихімпром» письмове повідомлення про заміну члена наглядової ради товариства для набуття ним повноважень.

4. Члену наглядової ради публічного акціонерного товариства «Сумихімпром»  Божко Г. О. у разі виникнення обставин, що перешкоджатимуть здійсненню повноважень члена наглядової ради публічного акціонерного товариства «Сумихімпром», завчасно повідомляти про такі обставини Фонд державного майна України.

 Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.    

 

 

В. о. Голови Фонду                                                          Сергій ІГНАТОВСЬКИЙ