A A A K K K

Про затвердження змін та доповнень до помісячних графіків підготовки об‘єктів груп В, Г до продажу в 2013 році

№ 628 від 15 травня 2013 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.05.2013                                          Київ                                               №  628  

 

Про затвердження змін та доповнень
до  помісячних графіків
підготовки  об‘єктів груп В, Г
до продажу в 2013 році

На виконання підпункту 4.2 пункту 4 наказу Фонду державного майна України від 12 березня 2013 р. № 292 та відповідно до службової записки Управління з питань реформування власності Фонду державного майна України від 24.04.2013 №  21-453 і службової записки Управління планування  та  пільгового  продажу  Фонду  державного  майна  України   від 13.05.2013  №  19-2-464                 

 

НАКАЗУЮ:            

1. Затвердити доповнення до помісячних графіків підготовки об‘єктів груп В, Г  до продажу в 2013 році  Управлінням з питань реформування власності  Фонду державного майна України (додаток 1) та  регіональними відділеннями Фонду державного майна України  (додаток 2).

2.  Затвердити зміни до помісячних графіків підготовки об’єктів груп В, Г до продажу у 2013 році  (додаток 3).

3. Управлінню з питань реформування власності Фонду державного майна України та  регіональним відділенням Фонду державного майна України забезпечити:

розробку та затвердження по кожному об’єкту окремо, визначеному у пункті 1 цього наказу та у пункті 1 наказу Фонду державного майна України від 28.02.2013 № 253, організаційних заходів з поетапної підготовки об‘єктів груп В, Г до продажу та надати їх до Управління планування та пільгового продажу Департаменту планування процесів приватизації та реформування власності Фонду державного майна України; 

подання до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформації про стан підготовки об‘єктів груп В, Г до продажу в 2013 році (пооб‘єктно) до Управління планування та пільгового продажу Департаменту планування процесів приватизації та реформування власності Фонду державного майна України (m_tkalenko@spfu.gov.ua).

4. Управлінню планування та пільгового продажу Департаменту планування процесів приватизації та реформування власності Фонду державного майна України  забезпечити:

щомісячне інформування керівництва Фонду державного майна України стосовно ходу підготовки об’єктів груп В, Г до продажу у 2013 році; подання   щокварталу  до  20  числа   місяця,  що  настає за звітним періодом, інформації щодо стану підготовки об’єктів груп В, Г до продажу у 2013 році до Управління координації розробки та виконання програмних документів;

підготовку проектів наказів про внесення змін та доповнень до помісячних графіків.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Фонду.

 

Голова Фонду                        О. Рябченко


dod_628_15052013_1.pdfДодаток 1

dod_628_15052013_2.pdfДодаток 2

dod_628_15052013_3.pdfдодаток 3