A A A K K K

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 18 серпня 2011 року № 1229

№ 1534 від 6 серпня 2013 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.08.2013 № 1534


Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
22 серпня 2013 р. 
за № 1457/23989

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 18 серпня 2011 року № 1229

З метою приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність із чинним законодавством України НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 18 серпня 2011 року № 1229 “Про затвердження Стандарту адміністративної послуги з надання інформації (відомостей або витягу) з Єдиного реєстру об’єктів державної власності”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 вересня 2011 року за № 1066/19804.

2. Управлінню інформаційних технологій та моніторингу Департаменту біржової діяльності та інформаційних технологій забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до функціональних обов’язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Фонду

О. Рябченко