A A A K K K

Проекту Закону України «Про брокерську діяльність у сфері нерухомості»

Повідомлення про оприлюднення проекту
З
акону України «Про брокерську діяльність у сфері нерухомості»

Відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Фондом державного майна України (далі – Фонд) повідомляється про оприлюднення на сайті Фонду проекту Закону України «Про брокерську діяльність у сфері нерухомості» (далі – Проект) з метою отримання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, та їх об’єднань.

Проект розроблений відповідно до пунктів 84, 85 Плану заходів на 2017 – 2019 роки з реалізації Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 601-р, та доручення Кабінету Міністрів України від 03.07.2018 № 25618/1/1-18.

Метою підготовки Проекту є законодавче врегулювання брокерської діяльності в Україні. Зазначений проект визначає єдині законодавчі правила здійснення брокерської діяльності в Україні, визначає правові засади державного та громадського регулювання брокерської діяльності. Положення Проекту розкривають сутність брокерської послуги в сфері нерухомості та професії брокера з нерухомості; забезпечують захист інтересів споживачів брокерських послуг; створюють законодавче підґрунтя для взаємодії брокерів з нерухомості з органами виконавчої влади та іншими учасниками ринку нерухомості.

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту просимо надсилати на адресу: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Фонд державного майна України, Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності. Адреса електронної пошти:  olga2606@spfu.gov.ua.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження і пропозиції щодо оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього проекту Державній регуляторній службі України на адресу: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про брокерську діяльність у сфері нерухомості» від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, приймаються  Фондом протягом місяця від дати його  оприлюднення.

 

Проект Закону України «Про брокерську діяльність у сфері нерухомості»

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

Звіт про проведення електронних консультацій з громадськістю