A A A K K K

Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку визначення оціночної вартості пакетів акцій акціонерних товариств, що пропонуються для продажу на аукціоні»

Повідом​лення про оприлюднення проекту  наказу
Фонду державного майна України «
Про затвердження
Порядку визначення оціночної вартості пакетів акцій акціонерних товариств, що пропонуються для продажу на аукціоні»​​​​​​​​​

​Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляється про оприлюднення з 29 серпня 2019 року на сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua,) проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку визначення оціночної вартості пакетів акцій акціонерних товариств, що пропонуються для продажу на аукціоні» з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

У зв’язку із набранням чинності Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 (у редакції постановиКабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 року № 224),з метою приведення нормативно-правових актів Фонду у відповідність до законодавства, розроблено проект наказу Фонду «Про затвердження Порядку визначення оціночної вартості пакетів акцій акціонерних товариств, що пропонуються для продажу на аукціоні» (далі – проект наказу), який визначатиме організаційні та методичні засади проведення оцінки пакетів акцій акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), що належать державі.

Прийняття зазначеного наказу Фонду забезпечить реалізацію нових підходів до оцінки державного (комунального) майна, захист майнових прав та інтересів держави (територіальної громади) у випадках приватизації об’єктів права державної власності та інших випадках їх відчуження, об’єктивне визначення вартості об’єктів права державної власності в процесі приватизації таких об’єктів шляхом проведення стандартизованої оцінки пакетів акцій державним органом приватизації самостійно та виконання завдання щодо обсягу надходження коштів до державного бюджету від приватизації державного майна.

Зауваження та пропозиції до проекту наказу просимо надсилати в паперовому вигляді на адресу Фонду державного майна України: 01601, м. Київ – 133, вул. Генерала Алмазова, 18/9, та в електронному вигляді на адресу електронної пошти: mtv@spfu.gov.ua.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження і пропозиції до оприлюдненого проекту наказу та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики – Державній регуляторній службі України на адресу: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: inform@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту наказу прийматимуться Фондом державного майна України протягом одного місяця від дати його оприлюднення.

 

 

Директор Департаменту                                                   Cвітлана БУЛГАКОВА

 

Проект наказу

Порядок

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3-8

Додаток 9

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

Звіт про проведення електронних консультацій