A A A K K K

Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження форми плану розміщення акцій акціонерного товариства, утвореного у процесі приватизації (корпоратизації) державного вугледобувного підприємства»

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження форми плану
розміщення акцій акціонерного товариства, утвореного у процесі приватизації (корпоратизації) державного
вугледобувного підприємства»

 

Фонд державного майна України (далі – Фонд) відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляє про оприлюднення на веб – сайті Фонду ( http:/www.spfu.gov.ua/) проекту наказу Фонду «Про затвердження форми плану розміщення акцій акціонерного товариства, утвореного у процесі приватизації (корпоратизації) державного вугледобувного підприємства» (далі – проект наказу) з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

Проект наказу розроблено з метою виконання вимог Закону України «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств».

Проектом наказу передбачається затвердження форми плану розміщення акцій акціонерного товариства, яке утворюється у процесі приватизації (корпоратизації) державного вугледобувного підприємства.

Зауваження та пропозиції до проекту наказу просимо надсилати протягом одного місяця від дати його оприлюднення на адресу: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Фонд державного майна України, Департамент приватизації та розпорядження державним майном, а також на електронну адресу: rudnitska.vic@spfu.gov.ua.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження і пропозиції щодо оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього проекту, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику – Державній регуляторній службі України на адресу:  вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011 та на електронну адресу: inform@dkrp.gov.ua.

 

 

В. о. директора Департаменту                                   Володимир ЧЕРДАКОВ

 

Проект наказу

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

Звіт про проведення електронних консультацій