A A A K K K

Проєкт наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до Положення про видачу сертифікатів суб‘єктів оціночної діяльності та до Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання»

Повідомлення про оприлюднення проекту
наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до Положення про видачу сертифікатів суб‘єктів оціночної діяльності та до Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання»

Відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Фондом державного майна України повідомляється про оприлюднення на сайті Фонду державного майна України проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до Положення про видачу сертифікатів суб‘єктів оціночної діяльності та до Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання» з метою отримання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб та їх об’єднань.

Проектнаказу Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до Положення про видачу сертифікатів суб‘єктів оціночної діяльності та до Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання» буде сприяти вдосконаленню нормативно-правових актів, що регулюють процедури: отримання суб‘єктами господарювання сертифікатів суб‘єктів оціночної діяльності; анулювання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання; поновлення сертифікатів суб‘єктів оціночної діяльності після анулювання.

 Метою підготовки проекту наказу Фонду державного майна України  «Про затвердження Змін до Положення про видачу сертифікатів суб‘єктів оціночної діяльності та до Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання» є можливість подання суб‘єктами господарювання до Фонду державного майна України документів не лише у паперовій, але й в електронній формі шляхом застосування кваліфікованого електронного підпису, накладеного керівником та оцінювачем (оцінювачами) з дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг. Це буде сприяти скороченню строку надання Фондом державного майна України адміністративної послуги – видачі сертифікатів суб‘єктів оціночної діяльності, а також заощадженню коштів суб‘єктів господарювання під час оформлення  та  доставки  документів.

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта просимо надсилати на адресу: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Фонд державного майна України, Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності. Адреса електронної пошти:  ari@spfu.gov.ua.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього проекту, Державній регуляторній службі України на адресу: вул. Арсенальна, 9/11, м.Київ, 01011. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua

Зауваження та пропозиції до проектунаказу Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до Положення про видачу сертифікатів суб‘єктів оціночної діяльності та до Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання» від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються Фондом державного майна України протягом місяця від дати його оприлюднення.

 

 

Директор Департаменту
оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності                             Світлана БУЛГАКОВА

 

Проєкт наказу

Зміни до Положення 1

Зміни до Положення 2

Додаток 2

Додаток 3

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

Звіт про проведення електронних консультацій