A A A K K K

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”

Повідомлення про оприлюднення проєкту
постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” 

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” розроблений Фондом державного майна України.  

Проєктом постанови пропонується чітко визначити, що всі закупівлі або ремонт за рахунок амортизаційних відрахувань залишаються у власності держави.

Крім того, проєктом постанови передбачається можливість орендаря за згодою орендодавця списувати неліквідне майно в порядку, передбаченому законодавством.

Проєктом постанови пропонується п’ять робочих днів, не пізніше яких балансоутримувач надсилає рахунок орендарю, замінити на десять робочих днів.

 Також пропонується надати можливість бюджетним установам сплачувати забезпечувальний депозит не в день підписання договору, а протягом п’яти робочих днів з дати підписання цього договору.

Крім того, проєктом постанови пропонується запровадити тристоронній акт повернення з оренди орендованого майна, а також удосконалити процедуру підписання акта повернення визначену пунктом 4.2 Примірного договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності.

Пропонується також внести зміни одночасно до примірних договорів оренди та Методики розрахунку орендної плати за державне майно, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 року № 630 щодо порядку індексації орендної плати, а саме, передбачити, що в рік укладення договору оренди індексація проводиться не за повний рік оренди, а за фактичний період користування майном.

Зауваження та пропозиції до проєкту акта Уряду просимо надсилати на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Фонд державного майна України, Департамент оренди та розпорядження державним майном. Адреса електронної пошти: nazariyz@spfu.gov.ua. Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються Фондом державного майна України протягом місяця з дня оприлюднення.

 

Проєкт постанови

Зміни

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Звіт