A A A K K K

Проєкт наказу Фонду державного майна України «Про затвердження змін до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку»

Повідомлення про оприлюднення
проєкту наказу Фонду державного майна України
«Про затвердження змін до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку»

Відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Фондом державного майна України повідомляється про оприлюднення на сайті Фонду державного майна України проєкту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження змін до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку».

Проєкт наказу Фонду державного майна України «Про затвердження змін до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку» (далі – Проєкт) розроблено відповідно до пунктів 172.3 статті 172 Податкового кодексу України, пункту 5 статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України», статті 9 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 травня 2018 року № 658, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 2018 року № 677/32129 (зі змінами), з метою вдосконалення функціонування Єдиної бази даних звітів про оцінку (далі – Єдина база), зокрема моніторингу інформації, яка вноситься до Єдиної бази суб’єктами оціночної діяльності/оцінювачами.

Запропоновані процедури вдосконалюють систему моніторингу Фондом інформації, яка вноситься до Єдиної бази суб’єктами оціночної діяльності (оцінювачами), а також впорядковують питання зупинення/відновлення доступа до Єдиної бази суб’єктам оціночної діяльності та оцінювачам.

Зауваження та пропозиції до проєкту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження змін до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку» просимо надсилати у письмовій та електронній формі протягом одного місяця з дня оприлюднення цього повідомлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/9, Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України. Адреса електронної пошти: axel@spfu.gov.ua.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження і пропозиції щодо оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього проекту Державній регуляторній службі України на адресу: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проєкту наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку» від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, приймаються Фондом державного майна України протягом місяця від дати його оприлюднення.

 

Директор Департаменту
оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності                                                    Світлана БУЛГАКОВА

 

Проєкт наказу

Зміни до наказу 

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

Звіт