A A A K K K

Проект Постанови КМУ "Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна"

проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від _________________ № ______

 

Київ

 

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Внести до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 906 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 67, ст. 2567; 2013 р., № 28, ст. 955; 2015 р., № 40, ст. 1213), такі зміни:

в абзаці другому пункту 4 цифри «20» замінити цифрами «10»;

у пункті 30 цифри «15» замінити цифрою та словами «3 робочих днів»;

 

Прем'єр-міністр України                                                          А. ЯЦЕНЮК

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення

Звіт про громадське обговорення проекту Постанови КМУ "Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна"