A A A K K K

Проект наказу ФДМУ "Про внесення змін до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни"

ПРОЕКТ

 

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

_____________                                      Київ                                      №____________

 

 

Про внесення змін до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів
малої приватизаціїна аукціоні,у тому
числі за методом зниження ціни

 

 

Відповідно до частини першої статті 51 Закону України «Про приватизацію державного майна», частини першої статті 2 та абзацу третього частини першої статті 3 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» з метою забезпечення впровадження сучасних технологій продажу об’єктів приватизації державної власності на аукціонах в електронній формі, залучення більш широкого кола потенційних покупців

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів  малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09 вересня 2015 року № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592, а саме:

пункт четвертий розділу І Порядку виключити;

пункти п’ятий – чотирнадцятий вважати пунктами четвертим – тринадцятим.

2. Управлінню приватизації об’єктів груп А, Д та Ж забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

          4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Голова Фонду                                                                 І. Білоус

 

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення

Звіт про результати проведення публічного громадського обговорення проектунаказу «Про внесення змін до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни»

Звіт про результати проведення публічного громадського обговорення проектунаказу «Про внесення змін до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни» від 26.05.2017