A A A K K K

Проект наказу ФДМУ "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27 лютого 2004 року № 376 "

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

_____________                                      Київ                                      №____________

 

 

Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України
від 27 лютого 2004 року № 37

 

З метою приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність із Методикою оцінки майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 (із змінами),

 

НАКАЗУЮ:

 

1. У заголовку та пункті 1 наказу Фонду державного майна України від      27 лютого 2004 року № 376 «Про затвердження Порядку визначення відсоткового співвідношення державної частки та частки орендаря у ринковій вартості цілісного майнового комплексу, переданого в оренду», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 березня 2004 року за № 337/8936, слово «цілісного» замінити словами «єдиного (цілісного)».

 

2. Унести зміни до Порядку визначення відсоткового співвідношення державної частки та частки орендаря у ринковій вартості цілісного майнового комплексу, переданого в оренду, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 лютого 2004 року № 376, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 березня 2004 року за № 337/8936, виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування

                                                          

Голова Фонду                                                                      І. Білоус

 

 

Додаток

Порядок

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

Звіт