A A A K K K

Проект наказу ФДМУ «Про внесення змін до Порядку внесення змін до договорів купівлі-продажу державного майна»

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

_____________                                  Київ                                      №____________

 

 

 

Про внесення змін до Порядку
внесення змін до договорів
купівлі-продажу державного майна

 

 

З метою впорядкування процедури застосування санкцій за невиконання умов договорів купівлі-продажу державного майна, а також у зв’язку з реорганізацією апарату Фонду державного майна України та дляприведення нормативно-правового акта Фонду державного майна України у відповідність із новою структурою

НАКАЗУЮ:

1. Унести до Порядку внесення змін до договорів купівлі-продажу державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 03 травня 2012 року № 605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 травня 2012 р. за № 742/21055 такі зміни:

1) Пункти 2.1 та 2.2 розділу ІІ викласти в такій редакції:

«2.1 Пропозиція про внесення змін до договору купівлі-продажу, що надійшла після закінчення строку виконання умови договору купівлі-продажу, яку запропоновано змінити, розглядається за умови документарного підтвердження сплати штрафних санкцій, нарахованих за період часу від закінчення строку виконання умови договору до фактичної дати подання документів щодо внесення змін до договору купівлі-продажу.

  Крім того, у разі задоволення такої пропозиції до договору про внесення змін включається зобов’язання покупця сплатити протягом семи днів з дати набрання чинності договором про внесення змін штрафні санкції, нараховані за період часу з фактичної дати подання документів щодо внесення змін до договору купівлі-продажу до дати укладення відповідного договору про внесення змін, якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу та законодавством.

2.2. Розрахунок штрафних санкцій проводиться відповідно до умов договору купівлі-продажу.»

2) Пункт 4.9 розділу IVвиключити.

У зв’язку з цим пункти 4.10 – 4.13 розділу IVвважати відповідно пунктами 4.9 -  4.12.

2. Департаменту приватизації у встановленому порядку забезпечити поданняцьогонаказуна державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Голова Фонду                                                                          І. Білоус

 

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу