A A A K K K

Повідомлення про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про Примірні договори оренди державного майна»

Повідомлення
про оприлюднення проєкту
постанови Кабінету Міністрів України «Про Примірні договори оренди державного майна»

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Фонд державного майна України повідомляє про оприлюднення з 27 лютого 2020 року на сайті Фонду державного майна України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про Примірні договори оренди державного майна».

На виконання пункту 8 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», з урахуванням вимог статті 16 вказаного Закону та новацій стосовно процедури укладення договорів оренди державного майна, Фондом державного майна України розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про Примірні договори оренди державного майна».

Зазначеною постановою затверджуються Примірний договір оренди єдиного майнового комплексу державного підприємства (структурного підрозділу підприємства) та Примірний договір оренди індивідуально визначеного майна (нерухомого або іншого), що належить до державної власності.

Зауваження та пропозиції до проекту просимо надсилати на адресу: 01601, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Фонд державного майна України, Управління орендних відносин. Адреса електронної пошти: (e-mail: nazariyz@spfu.gov.ua).

 Зауваження та пропозиції до проекту прийматимуться Фондом державного майна України протягом місяця з дня оприлюднення.

 

Проєкт постанови

Примірний договір оренди ЄМК

Примірний договір оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу