A A A K K K

Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо функціонування Єдиної бази даних звітів про оцінку»

Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо функціонування Єдиної бази даних звітів про оцінку»

Відповідно до вимог статті9  ЗаконуУкраїни «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Фондом державного майна України повідомляється про оприлюднення на сайті Фонду державного майна України проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо функціонування Єдиної бази даних звітів про оцінку» (далі - проект Закону).

Метою підготовки проекту Закону є удосконалення положень Податкового кодексу України в частині зниження потенційних ризиків щодо зменшення оціночної вартості об’єктів нерухомості та гармонізації з законодавством з питань оціночної діяльності.

Проект Закону спрямований на запобігання внесення недобросовісними суб’єктами оціночної діяльності (оцінювачами) недостовірної інформації до Єдиної бази даних звітів про оцінку (далі - Єдина база).

Для забезпечення фінансування функціонування Єдиної бази з Державного бюджету України запроваджується фіксована плата за формування електронної довідки про оціночну вартість об’єкта нерухомості, реєстрацію звітів про оцінку. Передбачається, що Державний бюджет України отримає додаткові надходження через спрямування плати за формування довідок у розмірі 2,5 відсотків від прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня календарного року, за одну операцію, а за реєстрацію звітів про оцінку та інформації з них до Єдиної бази - 5 відсотків

Проект Закону буде сприяти вдосконаленню чинного законодавства з питань оцінки майна.

Зауваження та пропозиції до проекту Закону просимо надсилати у письмовій та електронній формах протягом одного місяця з дня оприлюднення цього повідомлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України. Адреса електронної пошти: ocinka@spfu.gov.ua.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження і пропозиції щодо оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього проекту, Державній регуляторній службі України на адресу: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua.

 

 

Директор Департаменту
оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності                                                              Світлана  БУЛГАКОВА