A A A K K K

Повідомлення про оприлюднення проєкту Закону України «Про брокерську діяльність у сфері нерухомості» (доопрацьований)

Повідомлення про оприлюднення проєкту
Закону України «Про брокерську діяльність у сфері нерухомості»

Відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Фондом державного майна України (далі – Фонд) повідомляється про повторне оприлюднення на сайті Фонду проєкту Закону України «Про брокерську діяльність у сфері нерухомості» (далі – Проєкт) з метою його погодження із заінтересованими органами центральної виконавчої влади після доопрацювання.

Проєкт підлягав розміщенню на веб-сайті Фонду тричі.  Оприлюднюється редакція Проєкту після доопрацювання  з врахуванням пропозицій та зауважень, що надійшли від заінтересованих органів державної влади.

Проєкт розроблений відповідно до пунктів 84, 85 Плану заходів на 2017 – 2019 роки з реалізації Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 30.08.2017 № 601-р, та доручення Кабінету Міністрів України від 03.07.2018
№ 25618/1/1-18.

Основні проблемні питання, які існують на ринку брокерських послуг у сфері нерухомості, можуть бути врегульовані шляхом: чіткого окреслення осіб, які мають право надавати брокерські послуги у сфері нерухомості; встановлення норм, які визначатимуть відповідальність брокерів з нерухомості та суб’єктів господарювання, які надають брокерські послуги; встановлення законодавчих засад державного та громадського регулювання; впровадження єдиної та уніфікованої законодавчої бази з питань брокерської діяльності у сфері нерухомості.  

Основні положення Проєкту передбачають, що:

провадити брокерську діяльність у сфері нерухомості може виключно суб’єкт брокерської діяльності. З метою набуття такого статусу суб’єкт господарювання має відповідати трьом основним критеріям: мати в штаті хоча б одного брокера з нерухомості або здійснювати діяльність як фізична особа – підприємець, та бути занесеним до Державного реєстру брокерів з нерухомості та суб’єктів брокерської діяльності (далі – Державний реєстр);   

учасниками ринку нерухомості є: суб’єкт брокерської діяльності – суб’єкт господарювання, брокер з нерухомості, агент з нерухомості, замовники брокерської послуги у сфері нерухомості;

регулювання брокерської діяльності у сфері нерухомості згідно із положеннями Проєкту здійснюється переважно шляхом громадського регулювання, яке забезпечується саморегулівними організаціями брокерів з нерухомості та агентів з нерухомості;

контроль за діяльністю суб’єктів брокерської діяльності та брокерів з нерухомості здійснюватиметься кваліфікаційно-дисциплінарною комісією;

контроль за діяльністю агентів з нерухомості здійснюється саморегулівними організаціями брокерів з нерухомості та агентів з нерухомості;

Фонд є органом державної влади, що здійснюватиме державне регулювання брокерської діяльності у сфері нерухомості та забезпечуватиме ведення Державного реєстру;

необхідним є проходження короткострокового навчання фізичною особою, яка планує працювати агентом з нерухомості, та підтвердження кваліфікації брокера з нерухомості шляхом складання кваліфікаційного іспиту (кожні три роки);

за порушення брокером з нерухомості та (або) суб’єктом брокерської діяльності законодавства з питань брокерської діяльності до зазначених учасників ринку нерухомості можуть бути застосовані відповідні дисциплінарні стягнення, зокрема: зупинення дії кваліфікаційного сертифіката брокера з нерухомості, позачергове підтвердження кваліфікації, проходження навчання та виключення суб’єкта господарювання з Державного реєстру.

Зауваження та пропозиції до проєкту регуляторного акта просимо надсилати на адресу: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Фонд державного майна України, Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності. Адреса електронної пошти:  olga2606@spfu.gov.ua.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження і пропозиції щодо оприлюднення проєкту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього проекту Державній регуляторній службі України на адресу: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проєкту Закону України «Про брокерську діяльність у сфері нерухомості» від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, приймаються  Фондом протягом місяця від дати його  оприлюднення.

 

 

Директор Департаменту
оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності                                      Світлана  БУЛГАКОВА

 

Проєкт Закону

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Фінансово-економічні розрахунки

Прогноз впливу реалізації проєкту

Аналіз регуляторного впливу