A A A K K K

Повідомлення про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку повернення орендованих єдиних майнових комплексів після припинення або розірвання договору оренди»

Повідомлення
про оприлюднення проєкту
постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку повернення орендованих єдиних майнових комплексів після припинення або розірвання договору оренди»

На виконання частини другої статті 25 Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна» Фондом державного майна України розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку повернення орендованих єдиних майнових комплексів після припинення або розірвання договору оренди».

Прийняття проєкту постанови забезпечить встановлення чіткої процедури повернення єдиних майнових комплексів з оренди або передачі новому орендарю (за результатами аукціону), з чіткою регламентацією повноважень кожної із задіяних заінтересованих сторін.

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови просимо надсилати на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Фонд державного майна України, Департамент оренди та розпорядження державним майном. Адреса електронної пошти:(e-mail: nazariyz@spfu.gov.ua).

Зауваження та пропозиції до проекту наказу приймаються Фондом державного майна України протягом місяця з дня оприлюднення.

 

Проєкт постанови

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу