A A A K K K

Повідомлення про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

до проєкту постанови Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»

 

Відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Фонд державного майна (далі – Фонд) повідомляє про оприлюднення на сайті Фонду проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» (далі – Проєкт).

Проєкт розроблений у зв’язку із змінами в законодавстві з питань оренди державного та комунального майна та законодавстві з питань ведення бухгалтерського обліку.

27 грудня 2019 року набрав чинності новий Закон України від 03.10.2019  № 157-ІХ  «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон про оренду), яким встановлено новий порядок передачі в оренду державного (комунального) майна, що в свою чергу, впливає на порядок оцінки такого майна. Зокрема, Закон про оренду встановлює випадки, коли оцінка майна є обов’язковою та випадки, коли оцінка майна не проводиться.

З метою удосконалення методичного забезпечення оцінки та інвентаризації майна, що передається в оренду, Фонд розробив Проєкт, який передбачає внесення змін до таких актів Кабінету Міністрів України:

Методики оцінки об’єктів оренди, затвердженої  постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1995 № 629;

Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891;

Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.93 № 158.

Зауваження та пропозиції до проєкту регуляторного акту просимо надсилати на такі адреси: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133,
Фонд державного майна України, Департамент оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної діяльності (olga2606@spfu.gov.ua)та
вул. Арсенальна,  9/11,  м. Київ, 01011, Державна регуляторна служба України (mail@dkrp.gov.ua).

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»
від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, приймаються Фондом протягом одного місяця від дати його оприлюднення.

 

Додатки: 

1. Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»

2. Пояснювальна записка

3. Порівняльна таблиця

4. Аналіз регуляторного впливу