A A A K K K

Повідомлення про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2022 року № 634»

Повідомлення
про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2022 року № 634»

Відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Фондом державного майна України повідомляється про оприлюднення на сайті Фонду державного майна України проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2022 року № 634» (далі – проєкт постанови)з метою отримання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб.

Проєкт постанови розроблено з метою перегляду особливостей оренди державного та комунального майна у період воєнного стану, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2022 року № 634 “Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану”, щодо порядку продовження договорів оренди.

Постанову Кабінету Міністрів України від 27 травня 2022 року № 634 “Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану” (далі – постанова № 634) було прийнято на початку введення воєнного стану з метою підтримки орендарів державного та комунального майна та запровадження особливих умов та процедур оренди державного та комунального майна в умовах такого стану.

Наразі відповідно до положень постанови № 634 продовження договорів оренди державного майна, незалежно від його місцезнаходження, здійснюється без проведення аукціону та прийняття рішення орендодавцем державного майна на період дії воєнного стану та протягом чотирьох місяців з дати його припинення чи скасування.

Вищезазначене не відповідає принципам рівності та змагальності при передачі державного майна в оренду, встановленим Законом України “Про оренду державного та комунального майна”, та було впроваджено для зменшення адміністративного і фінансово-економічного навантаження на суб’єктів орендних відносин після введення воєнного стану.

На сьогодні вбачається необхідність відновлення процедури продовження договорів оренди шляхом проведення електронних аукціонів для орендарів державного майна, розташованого поза межами визначених територій.

У зв'язку з цим також потребує врегулювання питання продовження строку дії договорів, які завершуються менш як протягом 4 місяців після відновлення процедури продовження їх за результатами аукціону, оскільки заява на їх продовження має бути подана відповідним орендарем за 3 місяці до закінчення строку дії договору.

Проєктом постанови скасовується продовження договорів оренди державного та комунального майна без проведення аукціону та прийняття рішення орендодавцями, крім договорів оренди майна, яке знаходиться на територіях активних бойових дій та тимчасово окупованих територіях.

Крім того, проєктом постанови пропонується продовжити строк дії договорів, які завершуються менш як протягом 4 місяців після відновлення процедури продовження їх за результатами аукціону, та запровадити особливості продовження договорів оренди, які бути автоматично продовжені до набрання чинності проєктом постанови.

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови просимо надсилати на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Фонд державного майна України, Департамент оренди та розпорядження державним майном. Адреса електронної пошти: s.avramenko@spfu.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються Фондом державного майна України протягом місяця з дня оприлюднення.

 

Проєкт постанови

Зміни

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу