A A A K K K

№ 2 від 07.07.2016

У НОМЕРІ:

ТЕМА НОМЕРА: РІК РЕФОРМ

Ігор Білоус: «Суто української приватизації в енергетичному секторі не буде» (інтерв’ю із Головою ФДМУ) ............................................................................................................................................................................................... 2

Зроблено у Фонді ВПЕРШЕ .........................................................................................................................................6, 13, 16

НОВИНИ........................................................................................................................................................................................... 5

МОНІТОРИНГ ЗМІ ....................................................................................................................................................................... 8

Приватизація ОПЗ: НАПЕРЕДОДНІ ПРОДАЖУ................................................................................................................ 10

ВІЗИТКА
Ліна Вєлєва про роботу Департаменту внутрішнього аудиту та контролю .................................................. 14
Віталій Герц про роботу Департаменту приватизації ................................................................................................15

ІНФОРМА ЦІЯ ДЛЯ БІЗНЕСУ
Реєстр юридичних осіб, які уклали з Фондом державного майна України договір про організацію продажу майна, що перебуває в державній власності, у 2016 році (станом на 08.07.2016)....................... 17

АНА ЛІТИ ЧНИ Й ОГ ЛЯД
Звіт про роботу Фонду державного майна України, хід та результати виконання Державної програми приватизації у 2015 році.....................................................................................................................................19

НОРМАТИВНА БАЗА
Закон України від 16 лютого 2016 року № 1005-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процесу приватизації»................................................................................................................ 25

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 986 «Про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу».............................. 26

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1069 «Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 р. № 271» ................................................................... 26

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1180 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777».......................................................................................... 26

Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 .................. 27

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 р. № 35 «Про внесення зміни до пункту 10 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу». ............................28

Наказ Міністерства фінансів України, Фонду державного майна України від 30.12.2015 № 1271/2065 «Про затвердження Порядку перерахування до бюджетів коштів, одержаних від приватизації майна» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 р. за № 139/28269) ........................................ 28

Порядок перерахування до бюджетів коштів, одержаних від приватизації майна ................................... 29

ЖУРНАЛ У ЖУРНАЛІ –«ОЦІНЮВАЧ»
Наказ Фонду державного майна України від 1 жовтня 2015 р. № 1465 «Про внесення змін до наказів Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513 і від 19 грудня 2001 року № 2357» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2015 р. за № 1279/27724) ............................. 31

Порядок перевірки документів громадської організації, що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів............................................................................................................................. 31

Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання .............................................................................................. 32

Наказ Фонду державного майна України від 26 жовтня 2015 р. № 1576 «Про встановлення розмірів коефіцієнтів, які застосовуються для розрахунку прогнозної вартості державних підприємств – об’єктів приватизації» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2015 р. за № 1437/27882)................................................................................................................................................................................. 33

П. БАРАНОВ. Стажування як процес ефективної підготовки сертифікованих оцінювачів ........................ 34

М. ПОЛЮХОВИЧ. Аналіз основних складових ставки дисконтування при використанні методу кумулятивної побудови ........................................................................................................................................................ 38