A A A K K K

Інформація ФДМУ Про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Іста-центр» (конкурс 17.07.2017)

ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ

Про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості державного пакета акцій приватного акціонерного товариства  «Іста-центр» у кількості 552 478 штук, що становить 21,552 % статутного капіталу товариства, з метою приватизації шляхом продажу за грошові кошти (конкурс 17.07.2017).

Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій приватного акціонерного товариства (далі - ПрАТ) «Іста-центр» у кількості 552 478 штук, що становить 21,552 % статутного капіталу товариства.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:ПрАТ«Іста-центр».

Місцезнаходження об'єкта оцінки:вул. Курсантська, 30, м. Дніпро.

Мета проведення оцінки:приватизація шляхом продажу за грошові кошти.

Телефон замовника конкурсу:(044) 285-12-74.

Телефакс замовника конкурсу:(044) 286-79-85.

Електронна адреса замовника конкурсу:ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД)ПрАТ  «Іста-центр»:

27.20 –  виробництво батарей і акумуляторів;

71.19 – дослідження і експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ПрАТ  «Іста-центр»,од.:

нематеріальних активів – 19;

будинків та споруд, передавальних пристроїв – 69;

машин та обладнання – 576;

транспортних засобів – 21;

інструментів, приладів, інвентаря – 379;

об’єктів незавершених капітальних інвестицій – 8.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) ПрАТ  «Іста-центр»,тис. грн: 128 171,00.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій ПрАТ  «Іста-центр»станом на 31.03.2017, тис. грн:

нематеріальних активів – 204,00;

будинків та споруд, передавальних пристроїв – 210 138,00;

машин та обладнання – 33 086,00;

транспортних засобів – 1 096,00;

інструментів, приладів, інвентаря – 620,00;

об’єктів незавершених капітальних інвестицій – 5 789,00.

Кількість земельних ділянок: 1.

Розмір земельної ділянки: 4,5726 га.

Місце розташування земельної ділянки: вул. Курсантська, 30, м. Дніпро.

Цільове призначення земельних ділянок:землі промисловості.

Правовий режим земельних ділянок: постійне користування.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн: 57 618,00

      Наявність об'єктів, відомості про які містять  державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом           2.  «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього напряму: 2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім  прав на об’єкти  інтелектуальної власності)» та 2.2. «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності).

          Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  2 – 4 до Положення формою.

           Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства; частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).

          Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 50 000,00 грн.

          Строк надання послуг з оцінки об’єкта оцінки не може перевищувати 30 календарних днів.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладений окремий конверт з конкурсною пропозицією, шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 11 липня 2017 р.

Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Телефон для довідок(044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303)  17 липня  2017р. о 14.00.