A A A K K K

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості державної частки, що належить ФДМУ у статутному капіталі ТОВ «Оздоровчий комплекс – «Пролісок» (конкурс 17.07.2017)

ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості державної частки, що належить Фонду державного майна України у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий комплекс – «Пролісок», що становить     31,07 % статутного капіталу товариства, з метою  приватизації шляхом продажу державної частки за грошові кошти (конкурс 17.07.2017)

 

Назва об’єкта оцінки: державна частка, що належить Фонду державного майна України  у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий комплекс – «Пролісок», що становить 31,07 % статутного капіталу товариства.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:Товариство з обмеженою відповідальністю  «Оздоровчий комплекс – «Пролісок».

Місцезнаходження об'єкта оцінки:вул. Солов’яненка, 369, смт  Козин, Обухівський р-н, Київська обл., 08711.

Мета проведення оцінки:приватизація шляхом продажу державної частки за грошові кошти.

Телефон замовника конкурсу:(044) 285-12-74.

Телефакс замовника конкурсу:(044) 286-79-85.

Електронна адреса замовника конкурсу:ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД)ТОВ  «Оздоровчий комплекс – «Пролісок»:

86.10 –діяльність лікарняних закладів.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ТОВ «Оздоровчий комплекс – «Пролісок»,од.:

основних засобів –  4 316.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) ТОВ «Оздоровчий комплекс – «Пролісок»,тис. грн: 13 316,00.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій ТОВ  «Оздоровчий комплекс – «Пролісок»станом на 31.03.2017, тис. грн:

основних засобів –  1 000,736.

Кількість земельних ділянок: -

Розмір земельної ділянки: -

Місце розташування земельної ділянки: -

Цільове призначення земельних ділянок:-

Правовий режим земельних ділянок: -

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн: -

      Наявність об'єктів, відомості про які містять  державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом           2.  «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього напряму: 2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім  прав на об’єкти  інтелектуальної власності)».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, крім прав на об’єкти інтелектуальної власності).

          Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  2 – 4 до Положення формою.

           Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства; частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).

          Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 50 000,00 грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладений окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30   11 липня   2017 р.

Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Телефон для довідок (044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,  вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 17липня  2017р. о 14.00.