A A A K K K

До уваги оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності

01.08.2017 набули чинності накази Фонду державного майна України (далі - Фонд):

- від 08.06.2017 № 923 "Про внесення змін до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.07.2017 за
№ 824/30692;

- від 08.06.2017 № 924 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.07.2017 за 
№ 825/30693.

Основними позитивними змінами, які відбулись, у зв’язку із набуттям чинності вищезазначених наказів Фонду є запровадження декларативного принципу включення інформації про оцінювачів до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності (далі – Державний реєстр), а саме:

- зменшено кількість документів необхідних для реєстрації інформації про оцінювача в Державному реєстрі, шляхом об’єднання Заяви про видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та Заяви про включення інформації про оцінювача до Реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності;

- реєстрація інформації про оцінювача в Державному реєстрі здійснюється Фондом на підставі Заяви про видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру за формою, наведеною в додатку 2 до Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії, затвердженого наказом Фонду від
13 листопада 2002 року № 1997, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2002 року за № 925/7213 (із змінами);

- скорочено строк для внесення Фондом інформації про оцінювача до Державного реєструз 30 днів до 10 днів з дати отримання Заяви про видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру;

- підтвердженням внесення інформації про оцінювача до Державного реєстру є інформація розміщена на сайті Фонду про наявні у оцінювача кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювача із зазначенням спеціалізацій в межах напрямів оцінки майна;

- Свідоцтво про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності не видаватиметься Фондом.

Також, удосконалено порядок роботи Екзаменаційної комісії в частині розгляду скарг на професійну діяльність оцінювачів, зокрема визначені умови засвідчення вірності копій звітів про оцінку майна, які прийматимуться до розгляду Фондом або його регіональними відділеннями, у разі прийняття рішення про проведення рецензування звіту про оцінку майна, який надходить від суб’єкта господарювання (у статутному капіталі якого відсутня державна частка) або фізичної особи.

Звертаємо увагу суб’єктів господарювання, що до переліку документів, які подаються ними до Фонду з метою отримання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, внесено зміни: змінено форму Довідки про склад оцінювачів, які працюють у штатному складі суб’єкта господарювання; до зазначеної вище Довідки необхідно додавати копію (копії) наказу (наказів) про зарахування оцінювача (оцінювачів) до штатного складу суб’єкта господарювання.

Із текстом наказів можна ознайомитись на сайті Фонду в рубриці "Нормативна база" розділу "Оцінка". Оновлені нормативно-правові акти Фонду державного майна України із врахуванням змін, що внесені вищезазначеними наказами розміщені у відповідних рубриках розділу "Оцінка".".