A A A K K K

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості об’єкта незавершеного будівництва – оздоровчого комплексу «Прикарпаття» разом із земельною ділянкою (конкурс 30.08.2017)

Про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості об’єкта  незавершеного будівництва – оздоровчого комплексу «Прикарпаття» разом із земельною ділянкою, що обліковується на балансі Національного банку України, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні (конкурс 30.08.2017).

1. Назва об‘єкта оцінки: об’єкт  незавершеного будівництва – оздоровчий комплекс «Прикарпаття» разом із земельною ділянкою, що обліковується на балансі Національного банку України.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний банк України.

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Івано-Франківська обл., м. Яремче, вул. Грушевського, 7; тел.: (044) 521-87-17; (095) 569-11-95.

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні.

Телефон замовника конкурсу: (044) 285-12-74.

Телефакс замовника конкурсу: (044) 286-79-85.

Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: -.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.:

-         будівель – 1;

-         обладнання та устаткування – 378.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу): -

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, станом на 30.04.2017 тис. грн: 77 083,972.

Кількість земельних ділянок: 2,

кадастрові номери:

2,2756 га – 2611000000:05:009:0108;

0,4547 га – 2611000000:05:009:0109.

Ро   Розмір земельних ділянок, усього:2,7303 га, зокрема:

зе    земельна ділянка площею 2,2756 га;

зе    земельна ділянка площею  0,4547 га.

Місце розташування земельних ділянок:

2,2756 га  –  Івано-Франківська обл., м. Яремче, вул. Грушевського;

0,4547 га   –  Івано-Франківська обл., м. Яремче, вул. Грушевського, 7.

     Цільове призначення земельних ділянок:землі оздоровчого призначення.

     Правовий режим земельних ділянок: державна власність.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок,  тис. грн:

-         2,2756 га – 10 194,271:

-         0,4547 га – 5 092,432.

      Наявність об'єктів, відомості про які містять  державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.

Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної діяльності і діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями в межах цього напряму: 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них»,          1.2. «Оцінкамашин  і обладнання», 1.7. «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання,  колісних транспортних засобів, літальних апаратів,   судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність»;  за напрямом 2. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізацією в межах цього напряму:                2.2. «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності»; а також мають у штаті оцінювача  з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності:

не менше 5 років (з експертної грошової оцінки земельних ділянок;  з оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них; з оцінки машин  і обладнання;  з оцінки рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання,  колісних транспортних засобів, літальних апаратів,   судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність; а також не менше 10 років з оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності.

          Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділах ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ  та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єкта оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки об’єкта оцінки та підписання звіту про його оцінку, інша інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  2 – 4 до Положення формою.

            Претендент має підтвердити наявність у штаті оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, зокрема, шляхом заповнення Інформації про  претендента (додаток 4 до Положення), а також надання копій кваліфікаційного документа оцінювача з експертної грошової оцінки земельної ділянки та посвідчення про підвищення його кваліфікації.

             Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: об'єкти незавершеного будівництва (зокрема, нерухомість готельного, рекреаційного та санаторно-курортного призначення), у т. ч. із земельною ділянкою, на якій такий об’єкт розташований; земельна ділянка на праві власності як окремий об'єкт оцінки або у складі об'єкта нерухомості  (будівлі), у т.ч. об’єкта незавершеного будівництва.

         Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують40 000,00 грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладений окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом надсилання  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30   22 серпня   2017 р.

Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

          Телефон для довідок(044) 200-36-36.

           Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,  вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303)  30  серпня  2017 р. о 14.00.