A A A K K K

Інформація ФДМУ Про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» (конкурс 08.09.2017)

ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ

Про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» у кількості  795 083 903  штук, що становить  99,567 %  статутного капіталу товариства відповідно до додатка 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 861-р «Деякі питання приватизації» (із змінами) (конкурс 08.09.2017).

 

Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій публічного акціонерного товариства (далі – ПАТ) «Одеський припортовий завод» у кількості  795 083 903  штук, що становить  99,567 %  статутного капіталу товариства відповідно до додатка 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 861-р «Деякі питання приватизації» (із змінами).

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: -.

Місцезнаходження об'єкта оцінки: вул. Заводська, буд. 3, м. Южне, Одеська обл.,  65481;   тел.: (048) 758-60-71, тел./факс: (048) 759-35-31.                   

Мета проведення оцінки:приватизація шляхом продажу державного пакета акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.

Телефон замовника конкурсу:(044) 285-12-74.

Телефакс замовника конкурсу:(044) 286-79-85.

Електронна адреса замовника конкурсу:ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД)ПАТ «Одеський припортовий завод»:

20.15–  виробництво добрив і азотних сполук;

52.24 –  транспортне оброблення вантажів.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ПАТ «Одеський припортовий завод»:

нематеріальних активів – 986;

основних засобів –  63 594;

об’єктів незавершених капітальних інвестицій – 314;

довгострокових фінансових інвестицій - 1.

Розмір статутного капіталу   ПАТ «Одеський припортовий завод», тис. грн: 798 544,00.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій ПАТ «Одеський припортовий завод»станом на 30.06.2017,        тис. грн:

нематеріальних активів – 26 184,855;

основних засобів –  3 745 832,872;

об’єктів незавершених капітальних інвестицій – 137 973,555;

довгострокових фінансових інвестицій – 362 398,921.

Кількість земельних ділянок: 19.

Ро розмір земельних ділянок, усього:

по постійного  користування – 258,7775 га;

ор арендованих – 69,8728 га.

Місце розташування земельних ділянок: м. Южне, Одеська обл.

Цільове призначення земельних ділянок: під промислові об’єкти та розміщення об’єктів житлової та громадської забудови.

      Правовий режим земельних ділянок: направі постійного користування та на умовах оренди.

 Нормативна грошова оцінка земельних ділянок,  тис. грн:

по   постійного користування – 1 953 716,811;

ор   арендованих  – 49 961,474.

      Наявність об'єктів, відомості про які містять  державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), та з урахуванням умов цього оголошення.

Замовник та особа-платник послуг з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом           2.  «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього напряму: 2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім  прав на об’єкти  інтелектуальної власності)» та 2.2. «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності).

          Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках  2 – 4 до Положення формами.

           Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства; частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).

           Претенденти, які нададуть конкурсну пропозицію щодо ціни послуги з оцінки, що буде дорівнювати або перевищувати 200,00  тис. грн,  учасниками конкурсу вважатися не будуть.

           Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладений окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією щодо ціни послуги з оцінки, шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30  04  вересня  2017 року.

Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Телефон для довідок (044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,  вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303)  08  вересня  2017року о 14.00.