A A A K K K

Інформація ФДМУ Про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «М`ясо-молочний комплекс «Сіверський» (конкурс 14.09.2017).

ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ
Про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості державного пакета акцій приватного акціонерного товариства  «М'ясо-молочний комплекс «Сіверський» у кількості 3 815 300 штук, що становить 25 % статутного капіталу товариства, з метою приватизація шляхом продажу за грошові кошти (конкурс 14.09.2017).

 

Назва об‘єкта оцінки: державний пакет акцій приватного акціонерного товариства (ПрАТ) «М'ясо-молочний комплекс «Сіверський» у кількості      3 815 300 штук, що становить 25 % статутного капіталу товариства.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПрАТ «М’ясо-молочний комплекс «Сіверський».

Місцезнаходження об'єкта оцінки: вул. Шевченка, 1 а, с. Чайкине, Новгород-Сіверський р-н, Чернігівська обл.

Мета проведення оцінки:приватизація шляхом продажу за грошові кошти.

Телефон замовника конкурсу: (044) 285-12-74

Телефакс замовника конкурсу: (044) 286-79-85

Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД)ПрАТ «М'ясо-молочний комплекс «Сіверський»:

10.1- виробництво м’яса та м’ясних виробів;

10.5 – виробництво молочних виробів.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ПрАТ «М'ясо-молочний комплекс «Сіверський», од.: 427, зокрема:

будівель та споруд – 25;

машин та обладнання – 197;

транспортних засобів – 17;

інструментів, приладів, інвентаря –  96;

нематеріальних активів – 20;

капітальних інвестицій – 34.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) ПрАТ «М'ясо-молочний комплекс «Сіверський»,  тис. грн:15 261,20.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.03.2017, тис. грн: 4758,00, зокрема:

будівель та споруд – 1892,00;

машин та обладнання – 2208,00;

транспортних засобів –  419,00;

інструментів, приладів, інвентаря –  154,00;

нематеріальних активів – 35,00;

капітальних інвестицій – 48,00.

Кількість земельних ділянок: 4.

Ро розмір земельних ділянок: 0,2659 га; 2,2132 га; 0,3959 га; 0,1625 га.

Місце розташування земельних ділянок: с. Чайкине, Новгород-Сіверський    р-н, Чернігівська обл.

Цільове призначення земельних ділянок:

- 0,2659 га; 2,2132 га; 0,3959 га - землі промисловості;

 - 0,1625 га – виробничо-господарські потреби.

      Правовий режим земельних ділянок: оренда земельних ділянок строком на 49 років.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок станом на 01.01.2017, тис. грн:

0,2659 га – 442,797;

2,2132 га – 398,518;

0,3959 га – 239,849;

0,1625 га - 716,195.

      Наявність об'єктів, відомості про які містять  державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за   № 60/28190 (далі – Положення), та з урахуванням умов цього оголошення.

           Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом           2  «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності», спеціалізаціями:  2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)» та 2.2 «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності).

          Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках  2 – 4 до Положення формами.

            Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства; частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).

            Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 30 000,00 грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією  щодо ціни послуги з оцінки, шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 16.00  08 вересня 2017 р.

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

          Телефон для довідок(044) 200-36-36.

           Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303)  14 вересня  2017 р. о 14.00.