A A A K K K

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості державного пакета акцій ПАТ «Сумихімпром» з метою приватизації (конкурс 09.10.2017)

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості державногопакета акцій публічного акціонерного товариства «Сумихімпром» у кількості  1 738 665 246 штук, що становить 99,995% статутного капіталу товариства, з метою приватизації шляхом продажу за конкурсом з відкритістю  пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 4 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 861-р «Деякі питання приватизації» (із змінами)  (конкурс 09.10.2017).

Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій публічного акціонерного товариства (ПАТ) «Сумихімпром» у кількості  1 738 665 246 штук, що становить 99,995% статутного капіталу товариства, з метою приватизації шляхом продажу за конкурсом з відкритістю  пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 4 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 861-р «Деякі питання приватизації» (із змінами).

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Сумихімпром».

Місцезнаходження об'єкта оцінки:вул. Харківська, п/в 12, м. Суми, 40003;   тел.: (0542) 674-212, тел./факс: (0542) 683-513.

Мета проведення оцінки:приватизація шляхом продажу  державного пакета акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.

Телефон замовника конкурсу:(044) 285-12-74

Телефакс замовника конкурсу:(044) 286-79-85

Електронна адреса замовника конкурсу:ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД)ПАТ «Сумихімпром»:

20.15–виробництво добрив та азотних сполук;

20.12 – виробництво барвників та пігментів;

20.59 -  виробництво іншої хімічної продукції н.в.і.у.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ПАТ «Сумихімпром», од.: всього 33392, зокрема:

будинків та споруд – 1795;

машин та обладнання – 16 447;

транспортних засобів – 257;

інструментів, приладів, інвентаря –  8 645;

багаторічних  насаджень – 29;

інших основних засобів – 22;

малоцінних необоротних матеріальних активів – 6 197.

Інших нематеріальних активів –  380.

Об’єктів незавершеного будівництва – 18.

Довгострокових фінансових інвестицій – 25.

Розмір статутного капіталу  ПАТ «Сумихімпром», тис. грн:434 687,0.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 30.06.2017, тис. грн:  всього 683 499,0, зокрема:

будинків та споруд – 405 399,0;

машин та обладнання – 265 442,0;

транспортних засобів – 7 587,0;

інструментів, приладів, інвентаря –  5 054,0;

інших основних засобів – 9,0;

малоцінних необоротних матеріальних активів – 8,0.

Інших нематеріальних активів –  130,0.

Об’єктів незавершеного будівництва – 33 765,0.

Довгострокових фінансових інвестицій – 0,110.

Кількість земельних ділянок: 38.

Ророзмір земельних ділянок, усього: 637,5134 га.

Місце розташування земельних ділянок:  40012, м. Суми, вул. Харківська;     м. Суми,  р-н Аварійного; м.Суми, вул. Боженко; м. Суми, вул. Погранична;      м. Суми, р-н оз. Олдиш; м. Суми, вул. Псільська, 14; м. Суми, вул. Миру, 28;     м. Суми,   вул. Харківська, 30; м. Суми, урочище «Олдиш 1»; Бездрицька с/р; Токарівська с/р; Токарівська с/р, балка «Глибокий Яр», с. Токарі; В. Чернеччинська, с/р, с. Вільшана; В. Чернеччинська, с/р; В. Сироватська с/р; Гребениківська с/р, Тростянецького р-н; с. Бездрик,
вул. Комсомольська, 27; В. Сироватська с/р, с. Залізняк; м. Суми, вул. Лінійна, 6; м. Суми, вул. Олдиш, 57.

Цільове призначення земельної ділянки: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення; землі житлової забудови; землі громадської забудови; землі іншої комерційної діяльності; землі оздоровчого призначення; землі рекреаційного призначення; землі сільськогосподарського призначення.

      Правовий режим земельних ділянок: державні акти на право постійного користування земельною ділянкою 1 – СМ № 002673, ЯЯ № 288940,  ЯЯ № 293966
,ЯЯ № 288894, ЯЯ № 288989, ЯЯ № 288943, ЯЯ №  288895,  ЯЯ № 293752,  ЯЯ № 288966, ЯЯ № 288969, ЯЯ № 288964, ЯЯ № 288965,  ЯЯ № 293753, ЯЯ № 293755, ЯЯ № 293751, ЯЯ № 293314, ЯЯ № 293313,   ЯЯ № 293315, ЯЯ № 293317, ЯЯ № 293316, ЯЯ № 278645, ЯЯ № 278644,  ЯЯ № 278646, ЯЯ № 278647, ЯЯ № 283249;  договір оренди від 10.06.2011 № 90/1663; договір оренди  від 04.06.2007 № 90/1123; договір оренди від 04.06.2007 № 90/1124.

      Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн:1 995 603, 733.

      Наявність об'єктів, відомості про які містять  державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом           2  «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності», спеціалізаціями:  2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)» та 2.2 «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності:  не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі  прав на об’єкти інтелектуальної  власності).

          Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  2 – 4 до Положення формою.

            Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства; частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).

            Комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни  послуги з оцінки, що не перевищують 120 000, 00 грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30   03 жовтня  2017 року.

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

          Телефон для довідок(044) 200-36-36.

          Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,  вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303)  09 жовтня  2017 року о 14.00.