A A A K K K

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості державного пакета акцій ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач» (конкурс 17.10.2017)

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Львівський завод «Автонавантажувач» у кількості 35 096 007 штук, що становить 57,389 % статутного капіталу товариства, з метою приватизації шляхом продажу пакета акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 10 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 861-р «Деякі питання приватизації» (із змінами)  (конкурс 17.10.2017).

Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій публічного акціонерного товариства (ПАТ) «Львівський завод «Автонавантажувач» у кількості 35 096 007 штук, що становить  57,389 % статутного капіталу товариства, що підлягає продажу відповідно до додатка 10 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 861-р «Деякі питання приватизації» (із змінами).

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач» (код ЄДРПОУ 05808758). 

Місцезнаходження об'єкта оцінки:

юридична адреса: вул. Залізнична, 7, м. Львів, 79039;

фактичне місцезнаходження майнових активів товариства: вул. Шевченка, 321,  м. Львів, 79039;

тел.: 067-340-6155;  e-mail:hor81@meta.ua.

Мета проведення оцінки:приватизація шляхом продажу  державного пакета акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.

Телефон замовника конкурсу: (044) 285-12-74

Телефакс замовника конкурсу: (044) 286-79-85

Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД)ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач»:

64.20  –  діяльність холдингових компаній.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач», од.:

основних засобів – 132;

нематеріальних активів – 1;

об’єктів  незавершених капітальних інвестицій – 1;

довгострокових фінансових інвестицій - 3.

Розмір статутного капіталу  ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач», тис. грн: 15 288,650.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 30.06.2017, тис. грн:  

основних засобів – 1 045,4;

об’єктів  незавершених капітальних інвестицій – 115,2;

довгострокових фінансових інвестицій – 12 052,0.

Кількість земельних ділянок: 1.

Розмір земельних ділянок, усього: 12417,9 кв. м.

Місце розташування земельних ділянок:  вул. Шевченка, 321, м. Львів (акт на право постійного користування землею від 28.12.2001).

Цільове призначення земельної ділянки: обслуговування виробничих споруд.

Правовий режим земельних ділянок: постійне землекористування.

      Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн: 5 569,3.

      Наявність об'єктів, відомості про які містять  державну таємницю: «ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом  2  «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності», спеціалізаціями:  2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)» та 2.2 «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності:  не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі  прав на об’єкти інтелектуальної  власності).

          Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  2 – 4 до Положення формою.

            Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства; частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).

            Комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни  послуги з оцінки, що не перевищують 100 000, 00 грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30   10 жовтня  2017 року.

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

          Телефон для довідок(044) 200-36-36.

          Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 17 жовтня  2017 року о 14.00.