A A A K K K

Інформація ФДМУ Про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для визначення вартості державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль» у кількості 101 565 404 штуки, що становить 99,928 % статутного капіталу товариства, з метою приватизації шляхом продажу державного пакета акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону (конкурс 14.02.2018)

Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій приватного акціонерного товариства (ПрАТ) «Дніпровська теплоелектроцентраль» у кількості 101 565 404 штуки, що становить 99,928 % статутного капіталу товариства.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: -

Місцезнаходження об'єкта оцінки:вул. Заводська, 2, м. Кам’янське, Дніпропетровська обл., 51925.

тел.: (0569) 550033, тел./факс: (0569)  237407;  e-mail:dtec@ukr.net.

Мета проведення оцінки:приватизація шляхом продажу  державного пакета акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.

Телефон замовника конкурсу:(044) 285-12-74

Телефакс замовника конкурсу:(044) 286-79-85

Електронна адреса замовника конкурсу:ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД)ПрАТ «Дніпровська теплоелектроцентраль»:

 - виробництво теплової енергії на теплоцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії;

-     виробництво електричної енергії.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ПрАТ «Дніпровська теплоелектроцентраль», од.:

основні засоби – 1 179;

нематеріальні активи – 24;

багаторічні насадження – 1833;

капітальне будівництво – 4;

модернізація ОС – 18.

Розмір статутного капіталу  ПрАТ «Дніпровська теплоелектроцентраль», тис. грн: 25 409,711 (101 638 844 простих іменних акцій).              

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2017, тис. грн:  

основні засоби – 50 010,00;

нематеріальні активи – 19,00;

незавершене будівництво – 4 237,00.

Кількість земельних ділянок: 8.

Розмір земельних ділянок, усього: 28,9088 га

Місце розташування земельних ділянок:

-         0,1811 га  – вул. Васильєвська, 124, м. Кам’янське;

-         0,1557 га  – вул. Заводська, 3, м. Кам’янське;

-         15,6443 га  – вул. Заводська, 2, м. Кам’янське;

-         8,0957 га  – вул. Заводська, 2, м. Кам’янське;

-         0,2320 га  – вул. Заводська, 2, м. Кам’янське;

-         1,8 га – вул. Зарічна, 3, с. Бородаївка, Верхньодніпровський р-н, Дніпропетровська обл.;

-         2,6 га – вул. Зарічна, 4, с. Бородаївка, Верхньодніпровський р-н, Дніпропетровська обл.;

-         0,2 га – вул. Зарічна, 4, с. Бородаївка, Верхньодніпровський р-н, Дніпропетровська обл.

      Цільове призначення земельних ділянок

-         0,1811 га – розміщення будівлі фізкультурно-оздоровчого комплексу;

-         0,1557 га – будівля  кафе та абонентського відділу;

-         15,6443 га – земля по виробництву та розподіленню електроенергії;

-         8,0957 га – земля по виробництву та розподіленню електроенергії;

-         0,2320 га –  розміщення будинку культури;

-         1,8 га – база відпочинку «Альонушка»;

-         2,6 га – оздоровчий табір;

-         0,2 га – дорога.

      Правовий режим земельних ділянок:

-         0,1811 га – договір оренди земельної ділянки від 01.11.2016 № 14326;

-         0,1557 га – договір оренди земельної ділянки від 15.12.2016 № 14346;

-         15,6443 га – згідно  витягу з рішення Дніпродзержинської міської ради від 07.03.2014 № 1019-47VIнадано дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок (на місцевості). Документація на етапі виготовлення;

-         8,0957 га – згідно  витягу з рішення Дніпродзержинської міської ради від 07.03.2014 № 1019-47VIнадано дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок (на місцевості). Документація на етапі виготовлення;

-         0,2320 га –  державний акт на право постійного користування землею від 20.03.1998  І-ДП № 000388;

-         1,8 га – державний акт на право постійного користування землею від 12.10.1999 ІІ-ДП  № 002849;

-         2,6 га – державний акт на право постійного користування землею від 12.10.1999 ІІ-ДП № 002849;

-         0,2 га – державний акт на право постійного користування землею від 12.10.1999 ІІ-ДП № 002849.

      Нормативна грошова оцінка земельної ділянки  станом на 06.11.2017,        тис. грн:

-         0,1811 га – 460,896;

-         0,1557 га – 762,728.

      Наявність об'єктів, відомості про які містять  державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення) та з урахуванням умов цього оголошення.

Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень, та з урахуванням умов цього оголошення.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом           2  «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього напряму:  2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)»; 2.2 «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності:  не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі  прав на об’єкти інтелектуальної  власності).

          Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  2 – 4 до Положення формою.

            Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства; частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).

            Комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни  послуги з оцінки, що не перевищують 130 000, 00 грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30   08 лютого  2018 року.

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

            Телефон для довідок(044) 200-36-36.

            Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,         вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303)    14   лютого  2018 року о 14.00.