A A A K K K

До уваги оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності!

20 березня 2018 року набудуть чинності зміни до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Національного банку України від 30.06.2016 № 351.

Відповідно до зазначених змін банки матимуть право використовувати ринкову (справедливу) вартість визначених видів забезпечення з метою розрахунку розміру кредитного ризику, якщо суб'єкт оціночної діяльності, який її визначив, відповідає одночасно таким критеріям:

- інформація про суб'єкта оціночної діяльності включена до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності (далі - Державний реєстр);

- суб'єкт оціночної діяльності має чинний сертифікат за напрямами оцінки майна, щодо яких дозволена практична діяльність з оцінки визначених видів забезпечення;

- досвід практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності на ринку України з оцінки майна не менше ніж п'ять років, з яких не менше ніж три роки за напрямами оцінки майна визначених видів забезпечення;

- банк отримав інформацію від Фонду державного майна України про те, що в Державному реєстрі немає інформації про суб'єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які виконують оцінку, про: порушення нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні; рішення судів за фактами непрофесійної оцінки майна; факти порушення обмежень щодо проведення оцінки майна, установлених законодавством України; рецензію на звіт про оцінку майна, що класифікується за ознакою: звіт про оцінку майна не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний;

- банк отримав інформацію від Національного банку про те, що в Національному банку немає інформації про рецензію на звіт про оцінку майна, що класифікується за ознакою: звіт про оцінку майна не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний.

Зважаючи на викладене, Фонд державного майна України надаватиме інформацію про оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності з Державного реєстру на запити банків.

Одночасно повідомляємо, що інформацію про суб’єктів оціночної діяльності, зокрема щодо чинності сертифіката суб’єкта оціночної діяльності та спеціалізацій в межах напрямів оцінки майна, які в ньому зазначені, можна переглянути на веб-сайті Фонду у розділі Діяльність/Оцінка/Державний реєстр оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності/Реєстр суб’єктів оціночної діяльності.

Інформацію про оцінювачів, зокрема щодо їх кваліфікації, можна переглянути у розділі Діяльність/Оцінка/Державний реєстр оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності/Реєстр оцінювачів.

Інформацію про оцінювачів, питання щодо професійної оціночної діяльності яких розглядалось Екзаменаційною комісією, можна переглянути у розділі Діяльність/Оцінка/Екзаменаційна комісія/Інформація щодо виконання рішень Екзаменаційної комісії стосовно оцінювачів.