A A A K K K

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для визначення вартості нерухомого майна – нежитлового приміщення площею 45,2 кв. м, розташованого на сімнадцятому (технічному) поверсі, та 6,0 кв. м (два антено-місця) на даху будинку (за адресою: вул. Січових Стрільців, 73, м. Київ) (конкурс 26.02.2018)

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для визначення вартості нерухомого майна – нежитлового приміщення площею 45,2 кв. м, розташованого на сімнадцятому (технічному) поверсі, та 6,0 кв. м (два антено-місця) на даху будинку (за адресою: вул. Січових Стрільців, 73, м. Київ) (конкурс 26.02.2018).

Назва обєкта оцінки: нерухоме майно – нежитлове приміщення площею 45,2 кв. м, розташоване на сімнадцятому (технічному) поверсі, та 6,0 кв. м (два антено-місця) на даху будинку
(за адресою: вул. Січових Стрільців, 73, м. Київ).

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: державне підприємство «Українська правова інформація».

Місцезнаходження об'єкта оцінки: вул. Січових Стрільців, 73, м. Київ.

Мета проведення оцінки:продовженнядоговору оренди.

Телефон замовника конкурсу: (044) 285-12-74

Телефакс замовника конкурсу: (044) 286-79-85

Електронна адреса замовника конкурсу:ari@spfu.gov.ua

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: -.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.: -.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу): -

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) – балансова залишкова вартість нежитлового приміщення площею 45,2 кв. м, розташованого на сімнадцятому (технічному) поверсі, та 6,0 кв. м (два антено-місця)на даху будинку (загальна площа об’єкта оцінки –51,2 кв. м) станом на 31.12.2017, тис. грн: 95,775.

Кількість земельних ділянок: -.

Ро  розмір земельних ділянок, усього:-

Місце розташування земельних ділянок: -

Цільове призначення земельних ділянок: -

      Правовий режим земельних ділянок: -

 Нормативна грошова оцінка земельних ділянок:-

      Наявність об'єктів, відомості про які містять  державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), та з урахуванням умов цього оголошення.

Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України (01133,   м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).

Платник послуг з оцінки  –  державне підприємство «Український державний центр радіочастот».

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичноїдіяльності з оцінки майна за напрямом 1. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму   1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).

          Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  2 – 4 до Положення формою.

           Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель.

            Строк виконання робіт – 5 календарних днів.

           Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують   7 000,0  грн.

            Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє)
до 17.30  20 лютого  2018 року.

На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

          Телефон для довідок (044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,  вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303)  26 лютого 2018 року о 14.00.