A A A K K K

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для визначення вартості нерухомого майна за адресою: вул. Академіка Глушкова, 1, м. Київ (конкурс 05.06.2018)

Про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для визначення вартості нерухомого майна, зокрема:

         -  павільйону  № 28 загальною площею 598,3 кв. м, розташованого  за адресою: вул. Академіка Глушкова, 1, м. Київ, що обліковується на балансі національного комплексу «Експоцентр України», з метою укладення договору оренди;

         - будівлі № 152 загальною площею 68,5 кв. м за адресою: вул. Академіка Глушкова, 1, м. Київ, що обліковується на балансі національного комплексу «Експоцентр України», з метою укладення договору оренди (конкурс 05.06.2018).

ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ

1. Найменування об’єкта оцінки: нерухоме майно –  павільйон  № 28 загальною площею 598,3 кв. м, розташований  за адресою: вул. Академіка Глушкова, 1,  м. Київ, що обліковується на балансі   національного комплексу «Експоцентр України».

Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: вул. Академіка Глушкова, 1,  м. Київ.

Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 7 приміщень.

Наявність об'єктів, що містять  державну таємницю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.

2. Найменування об’єкта оцінки: нерухоме майно –  будівля  № 152 загальною площею 68,5 кв. м, розташована за адресою: вул. Академіка Глушкова, 1, м. Київ, що обліковується на балансі   національного комплексу «Експоцентр України».

Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: вул. Академіка Глушкова, 1,  м. Київ.

Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 7 приміщень.

Наявність об'єктів, що містять  державну таємницю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018  № 47) (далі – Положення), та з урахуванням умов цього оголошення.

Замовник послуг з оцінки  – Фонд державного майна України.

Платник послуг з оцінки – ТОВ «ГЛАССХАУС».

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичноїдіяльності з оцінки майна за напрямом 1. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).

          Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  3-5 до Положення формою.

           Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є:

-         щодо об’єкта оцінки № 1: окремі будівлі площею 600,0 кв. м -  1000,0 кв. м;

-         щодо об’єкта оцінки № 2: окремі будівлі площею 50,0 кв. м -  100,0 кв. м.

            Строк виконання робіт – 5 календарних днів.

          Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки  № 1 – 6 500,0 грн.

          Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки   № 2 – 5 500,0 грн.

            Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України
(вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30  30 травня  2018 року.

На конверті необхідно зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, який подає конкурсну документацію.

Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

Телефон для довідок (044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303)  05 червня 2018 року о 14.00.