A A A K K K

Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об‘єктів оцінки у I півріччі 2018 року

10-59-15138
27.07.2018

 

Регіональні відділення Фонду
державного майна України

 

Щодо формування показників
очікуваної найбільшої  ціни
надання послуг з оцінки об‘єктів
оцінки у Iпівріччі 2018 року

 

В доповнення до листа Фонду державного майна України (далі – Фонд) від 17.04.2018 10-59-7687 щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об‘єктів оцінки Фонд повідомляє таке.

          Згідно з пунктом 2 розділу  ІІ Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31 грудня 2015 року № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року  за № 60/28190 (в редакції наказу Фонду від 16 січня 2018 року № 47) (далі – Положення), інформація про проведення конкурсу, зокрема, має містити очікувану найбільшу ціну надання послуг з оцінки об‘єкта  оцінки. При цьому, державні органи приватизації формують очікувану найбільшу ціну надання послуг з оцінки об’єкта оцінки відповідно до узагальненої Фондом інформації про результати проведених конкурсів.

Відповідно до пункту 3 розділу VI  Положення Фонд узагальнює інформацію про результати конкурсів, зокрема з метою формування органами приватизації показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки,а також кожні півроку здійснює індексацію узагальнених показників відповідно до індексу інфляції.

За результатами узагальненої звітності, яку регіональні відділення Фонду подають відповідно до наказу Фонду від 06 листопада 2017 року №1663 «Про затвердження форм уніфікованої звітності та внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України» за результатами проведених конкурсів з відбору суб‘єктів оціночної діяльності,   а також з урахуванням індексу інфляції, що склався в І півріччі 2018 року  (у розмірі 104,4%), інформуємо про показники вартості наданих послуг з оцінки майна в Iпівріччі 2018 року за групами об’єктів (у діапазоні від найменшого до найбільшого значення):

 

-         об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв) –  від 1,26 тис. грн  до  6,92 тис. грн;

-         окремо розташована будівля –  від 2,3 тис. грн  до 7,1 тис. грн;

-         комплекс будівель та споруд –  від 4,18 тис. грн до 86,82 тис. грн;

-         об’єкт незавершеного будівництва –  від 4,49 тис. грн до 9,92 тис. грн;

-         цілісний майновий комплекс –  від 7,44 тис. грн до 167,04 тис. грн;

-         необоротні активи  – від  32,89 тис. грн. до 96,05 тис. грн;

-         об’єкт аукціону (один об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею до 10000 кв. м (1 га)) – від  4,91 тис. грн до 41,06 тис. грн;

-         визначення розміру збитків, завданих державі – від 1,19 тис. грн до 29,86 тис. грн;

-         легкові транспортні засоби – 2,48 тис. грн;

-         гідротехнічні споруди –  від 5,22 тис. грн  до 72,04 тис. грн;

-         земельна ділянка площею до 10000 кв. м(1 га) – 2,61 тис. грн;

-          пакет акцій – від 36,54 тис. грн  до 91,43 тис. грн;

-          спеціалізована техніка – від 1,57 тис. грн. до 1,67 тис. грн.

 

З урахуванням особливостей об‘єкта оцінки (зокрема,  місцезнаходження, площі, кількості необоротних активів тощо),  трудомісткості виконання робіт, а також  кошторису регіонального відділення, що передбачає витрати, пов‘язані з оплатою послуг суб‘єктів оціночної діяльності, пропонуємо використовувати зазначені вище показники вартості наданих послуг при формуванні очікуваної найбільшої  ціни надання послуг з оцінки об‘єкта  оцінки.

У разі відсутності в зазначеному вище переліку відповідного показника,  пропонуємо застосувати показник, що  належить до іншої групи об‘єктів, які  за  своїми характеристиками найбільш  наближені до об‘єкта оцінки.

Показники, зазначені в цьому листі,  можуть бути використані при визначенні очікуваної найбільшої  ціни надання послуг з оцінки об‘єкта  оцінки до наступного формування Фондом оновлених показників за результатами конкурсів, проведених регіональними відділеннями  Фонду.

 

 

Заступник Голови Фонду                                                          Є. АСТАШЕВ