A A A K K K

Про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості необоротних активів ДП «Одеський нафтопереробний завод» (конкурс 28.08.2018)

ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ

1. Найменування об’єкта оцінки: необоротні активи ДП «Одеський нафтопереробний завод».

Місце знаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Шкодова гора, 1/1,  м. Одеса, 65000; тел.: (066) 801 10 06.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення справедливої вартості необоротних активів з метою відображення її результатів у бухгалтерському обліку.

Основні види продукції (послуг), що виробляються:

добування сирої нафти та виробництво продуктів нафтоперероблення.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) ДП «Одеський нафтопереробний завод», згідно з інвентаризаційним описом станом на 30.03.2018, од: 5 660 (зокрема: транспорт, нерухоме майно, земельні ділянки).

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: 1,0
Розмір земельних ділянок, га:

1. Земельна ділянка (кадастровий номер 5110137600:55:003:0004) - 59,0336 га;

2. Земельна ділянка (кадастровий номер 5110137600:55:003:0008) – 18,0126 га;

3. Земельна ділянка інвестиції (кадастровий номер відсутній).

Місце розташування земельних ділянок: Шкодова гора, 1/1,  м. Одеса, 65000.

Цільове призначення земельних ділянок: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Правовий режим земельних ділянок:приватна (на даний час здійснюються відповідні організаційні заходи щодо перереєстрації форми власності земельних ділянок з приватної в державну).

Наявність об'єктів, що містять  державну таємницю:ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2018.

Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018  № 47) (далі – Положення), та з урахуванням умов цього оголошення.

Замовник та платник послуг з оцінки  – ДП «Одеський нафтопереробний завод».

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки за такими напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів: І. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»  (1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них»,  1.2 «Оцінка машин і обладнання», 1.3 «Оцінка колісних транспортних засобів», 1.4 «Оцінка літальних апаратів», 1.5 «Оцінка судноплавних засобів»,1.7 «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність»); ІІ  «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності»  ( 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)»; 2.2 «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності»).

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності:

-         не менше 3 років за напрямом І. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями в межах цього напряму: 1.1. «Оцінка  нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них», 1.2. «Оцінка машин і обладнання», 1.3. «Оцінка колісних транспортних засобів», 1.4 «Оцінка літальних апаратів», 1.5 «Оцінка судноплавних засобів», 1.7. «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих що становлять культурну цінність»;

- не менше 10 років за напрямом ІІ. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього напряму: 2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)», 2.2. «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності»..

Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  3-5 до Положення формою.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: необоротні активи суб’єкта господарювання; основні засоби (земельні ділянки (речові права на них), будівлі (приміщення), споруди, передавальні пристрої, машини, обладнання, прилади, колісні транспортні засоби) та нематеріальні активи; єдиний (цілісний) майновий комплекс суб’єкта господарювання; пакет акцій акціонерного товариства або частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства) розміром, що забезпечує його власнику вирішальний вплив на господарську діяльність господарського товариства.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки– 200 000,00 грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 21 серпня 2018 року.

На конверті необхідно зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, який подає конкурсну документацію.

Телефон для довідок (044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 28серпня 2018 року о 14.00.