A A A K K K

Про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості нерухомого майна, частини приміщення площею 2,34 кв. м, розташованого на першому поверсі шостого під’їзду за адресою: вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, приміщення площею 30,2 кв. м, розташованого на першому поверсі за адресою: вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, з метою продовження договору оренди (конкурс 30.08.2018)

Про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості нерухомого майна, а саме:

- частини приміщення площею 2,34 кв. м, розташованого на першому поверсі шостого під’їзду за адресою: вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, що обліковується на балансі Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, з метою продовження договору оренди (конкурс 30.08.2018);

- приміщення площею 30,2 кв. м, розташованого на першому поверсі за адресою: вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, що обліковується на балансі Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, з метою продовження договору оренди (конкурс 30.08.2018).

ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ

1. Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення  площею 2,34 кв. м, розташована на першому поверсі шостого під’їзду за адресою: вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, що обліковується на балансі Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008.

Мета проведення незалежної оцінки:продовження договору оренди.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): частина приміщення.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів (частини  приміщення  площею 2,34 кв. м) станом на 31.05.2018,  тис. грн: 22,643. 

Наявність об'єктів, що містять державну таємницю:ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.

2. Найменування об’єкта оцінки: приміщення площею 30,2 кв. м, розташоване на першому поверсі  за адресою: вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, що обліковується на балансі  Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008.

Мета проведення незалежної оцінки:продовження договору оренди.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів (нежитлове приміщення  площею 30,2 кв. м) станом на 31.05.2018, тис. грн: 292,236.

Наявність об'єктів, що містять державну таємницю:ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2018.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018  № 47) (далі – Положення), та з урахуванням умов цього оголошення.

Замовник послуг з оцінки  – Фонд державного майна України.

Платник послуг з оцінки:

щодо об’єкта оцінки № 1 – ПАТ КБ «Приватбанк»;

щодо об’єкта оцінки № 2 – ПАТ «Державний ощадний банк України».

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичноїдіяльності з оцінки майна за напрямом 1. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).

Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  3-5 до Положення формою.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель.

Строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки № 1 – 5 200,0 грн.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки № 2 – 5 800,0 грн.

 Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 16.00  23 серпня  2018 року.

На конверті необхідно зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, який подає конкурсну документацію.

Телефон для довідок(044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303)  30серпня   2018 року о 14.00.