A A A K K K

Інформаці ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для визначення вартості єдиного майнового комплексу державного підприємства «Черкаський державний завод хімічних реактивів», з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами (конкурс 23.10.2018).

Інформація ФДМУ про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для визначення вартості єдиного майнового комплексу державного підприємства «Черкаський державний завод хімічних реактивів», з метою приватизації  шляхом продажу на аукціоні з умовами (конкурс 23.10.2018).

Найменування об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Черкаський державний завод хімічних реактивів».

Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється:  вул. Чигиринська, 21, м. Черкаси, 18036; тел.: (047) 271 01 08,   (047) 271 01 09.

Мета проведення незалежної оцінки:приватизація єдиного майнового комплексу шляхом продажу на аукціоні з умовами.

Основні види продукції (послуг), що виробляються:

20.59 – виробництво іншої хімічної продукції.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів), од: 

Адміністративний корпус – 692 кв. м., блок очищення будівлі – 1856 кв. м,      блок складів (паперу та картону) –  690 кв. м, блок складських приміщень –   4734 кв. м, побутовий корпус – 2406 кв. м, побутовий корпус 3974 кв. м, побутовий корпус (теплиця) – 100 кв. м, гараж – 1881 кв. м, гараж – 1284 кв. м, гараж – 320 кв. м, склад – 772 кв. м, адміністративна будівля – 806 кв. м, будівля трансформаторної підстанції – 144 кв. м, будівля котельні – 1540 кв. м, будівля насосної станції – 29 кв. м, будівля підстанції РП-10 – 125 кв м, будівля виробництва толуолу №8 – 257 кв. м, будівля виробництва аміачної води –  317, 8 кв. м, будівля виробництва щавлевої кислоти – 1752 кв. м, будівля трансформаторної підстанції – 112 кв. м, будівля цеху ітаконової кислоти –    9148 кв. м, будівля цеху ефірів – 2817 кв. м, будівля ЦЗЛ – 3307 кв. м, компресорна станція – 743 кв. м, побутовий корпус №16 – 3230 кв. м,  корпус № 301 – 7122 кв. м, корпус 115 – 15290 кв. м, корпус № 2 – 3395 кв. м, корпус 606 – 7528 кв. м, корпус 1 – 2345 кв. м, водогрійна котельня – 547 кв. м, магазин – 75 кв. м, насосна – 58 кв. м, насосна промислових стоків – 233 кв. м, насосна станція оборотного водопостачання – 396 кв. м, павільйон – 90 кв. м, павільйон збірний – 192 кв. м, прачечна – 278 кв. м, виробничий побутовий корпус – 8890 кв. м, виробничий корпус № 2 (новий) – 9818 кв. м, виробничий корпус №2 – 1240 кв. м, виробничий корпус   № 6 – 3867 кв. м, склад обладнання – 578 кв. м, склад  лісотари – 147 кв. м, склад неорганічних продуктів –         3420 кв. м, склад ССМ-10 – 483 кв. м, склад-ангар – 483 кв. м, склад піногасіння – 63 кв. м, станція нейтралізації – 222 кв. м, холодильна станція – 325 кв. м, столова – 1103 кв. м, столова на 300 місць – 1674 кв. м, трансформаторна підстанція 5А РП-10КВ – 93 кв. м, трансформаторна підстанція – 92 кв. м, установка силікагеля – 314 кв. м, установка стаціонарна пінного пожежогасіння – 105 кв. м, холодильна станція – 261 кв. м, цех № 610 – 7370 кв. м, будівля ЗПУ – 124 кв. м.

Розмір земельної ділянки, усього, га: 274 998,00 кв. м.

Місце розташування земельної ділянки: вул. Чигиринська, 21, м. Черкаси, 18036.

Наявність об'єктів, що містять  державну таємниц: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018.

Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018  № 47) (далі – Положення), та з урахуванням умов цього оголошення.

Замовник та платник послуг з оцінки  – Фонд державного майна України.

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки за такими напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів: І. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»  (1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них»,  1.2 «Оцінка машин і обладнання», 1.3 «Оцінка колісних транспортних засобів», 1.7 «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність»); ІІ  «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності»  ( 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)»; 2.2 «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності»).

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 10 років:

-         за напрямом І. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»  та спеціалізаціями в межах цього напряму: 1.1. «Оцінка  нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них»,  1.2. «Оцінка машин і обладнання»,  1.3. «Оцінка колісних транспортних засобів», 1.7. «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих що становлять культурну цінність»;

             -  за напрямом ІІ. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього напряму:   2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних   активів  (крім   прав   на   об’єкти    інтелектуальної  власності)», 2.2. «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».       

          Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  3-5 до Положення формою.

           Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: єдиний (цілісний) майновий комплекс у повному складі активів і зобов’язань; пакет акцій акціонерного товаристваабочастка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства) розміром, що забезпечує його власнику вирішальний вплив на господарську діяльність господарського товариства.

           Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки  – 70 000,00 грн.

            Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до  17.30  17 жовтня  2018 року.

На конверті необхідно зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, який подає конкурсну документацію.

Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

Телефон для довідок(044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,  вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303)  23 жовтня  2018 року о 14.00.