A A A K K K

До відома громадян, що замовляють оцінку майна для цілей оподаткування

Фонд державного майна попереджає про шахрайські дії деяких оцінювачів, що здійснюють послуги на ринку оцінки для цілей, передбачених статтею 172  Податкового кодексу України  щодо порядку оподаткування операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна, зокрема, пропонуючи за окрему плату занизити вартість майна при операціях з відчуження на 40-50%, що призведе до зниження суми податків та зборів, які відповідно до вимог чинного законодавства необхідно сплатити до відповідних бюджетів сторонами правочину.

Єдина база даних звітів про оцінку - інформаційно-телекомунікаційна система, до складу якої входять база даних та модуль електронного визначення оціночної вартості (з метою перевірки вартості об'єктів оподаткування, внесеної суб'єктом оціночної діяльності). Єдина база даних звітів про оцінку забезпечує розміщення, створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про об'єкт нерухомості та його вартість, електронне визначення оціночної вартості, автоматичний обмін інформацією і документами з авторизованими електронними майданчиками та користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до яких здійснюється за допомогою мережі Інтернет.

Запроваджена Фондом система Єдиної бази з Модулем та взаємодією через авторизовані електронні майданчики почала застосовуватися з 18 липня 2018 року. Наразі, завдяки запровадженій Фондом системі, Модуль Єдиної бази перевіряє кожний звіт про оцінку на предмет заниження оціночної вартості і, у разі виявлення факту такого заниження, не пропускає звіт до Єдиної бази, відмовляючи в його реєстрації.

Крім того, електронна версія звіту про оцінку, яка містить скановані сторінки з підписами оцінювача та керівника суб’єкта оціночної діяльності, повинна бути додана до інформації, що вноситься оцінювачем до Єдиної бази, зберігається на електронних майданчиках і може бути перевірена Фондом на предмет відповідності вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна. Звертаємо увагу, що для зазначеної перевірки Фонд самостійно, без звернення до суб’єкта оціночної діяльності, може запросити звіт, який зберігається на електронних майданчиках, та передати його на розгляд екзаменаційній комісії.

У випадку виявлення в процесі моніторингу Єдиної бази інформації щодо вартості об’єкта нерухомості, яка не відповідає ринковій, Фонд державного майна в межах компетенції буде вживати заходів до оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності і передавати таку інформацію до Державної фіскальної служби та правоохоронних органів для відповідного реагування.

Відповідальність за несплату податків передбачена статтею 212 Кримінального кодексу України. Якщо в результаті проведеної перевірки виявиться, що звіт про оцінку або дані, на підставі яких складений звіт, були сфальсифіковані, правочин щодо купівлі – продажу майна у судовому порядку може бути скасований.

Таким чином у випадку, коли суб’єкт оціночної діяльності або оцінювач пропонує Вам занизити вартість Вашого майна для уникнення сплати податків в повному обсязі, пропонуємо звертатись до правоохоронних органів та ставити до відома Фонд для відповідного реагування.