A A A K K K

Про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для визначення вартості гідротехнічних споруд, розташованих в Кам’янсько-Дніпровському районі Запорізької області, в межах Камянсько-Дніпровської міської ради, в межах території м. Кам’янка-Дніпровська, що обліковуються на балансі державного підприємства «Укрриба», з метою укладення договору оренди (конкурс 17.01.2020)

ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності.

Найменування об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди, а саме:

-                     водоймище за дамбою (інв. № 523, реєстровий номер 25592421.58.ААЕЖАЕ779);

-                     заростний ставок № 2 (інв. № 223, реєстровий номер 25592421.58.ААЕЖАЕ789);

-                     заростний ставок № 3 (інв. № 222, реєстровий номер 25592421.58.ААЕЖАЕ791);

-                     зимовий ставок для плідників (інв. № 220, реєстровий номер 25592421.58.ААЕЖАЕ792);

-                     зимовий ставок для плідників (інв. № 221, реєстровий номер 25592421.58.ААЕЖАЕ793);

-                     зимовий ставок для ремонту (інв. № 217, реєстровий номер 25592421.58.ААЕЖАЕ794);

-                     зимовий ставок для ремонту (інв. № 218, реєстровий номер 25592421.58.ААЕЖАЕ795);

-                     зимовий ставок для ремонту (інв. № 219, реєстровий номер 25592421.58.ААЕЖАЕ796);

-                     зимовий ставок для ягол.№ 1 (інв. № 216, реєстровий номер 25592421.58.ААЕЖАЕ797);

-                     літньо-маточний пруд № 1 (інв. № 212, реєстровий номер 25592421.58.ААЕЖАЕ799);

-                     літньо-маточний пруд № 2 (інв. № 213, реєстровий номер 25592421.58.ААЕЖАЕ800);

-                     літньо-маточний пруд № 3 (інв. № 214, реєстровий номер 25592421.58.ААЕЖАЕ801);

-                     літньо-маточний пруд № 4 (інв. № 215, реєстровий номер 25592421.58.ААЕЖАЕ802);

-                     підвідний і відвідний канал (інв. № 210, реєстровий номер 25592421.58.ААЕЖАЕ815);

-                     підвідний і відвідний канал (інв. № 211, реєстровий номер 25592421.58.ААЕЖАЕ816);

-                     відвідний канал нагульного ставка (інв. № 209, реєстровий номер 25592421.58.ААЕЖАЕ776);

-                     відвідний канал (інв. № 203, реєстровий номер 25592421.58.ААЕЖАЕ775);

нерестові ставки 17 штук (інв. № 225-237, реєстровий номер 25592421.58.ААЕЖАЕ811), розташовані в Кам’янсько-Дніпровському районі Запорізької області, в межах Камянсько-Дніпровської міської ради, в межах території м. Кам’янка-Дніпровська, що обліковуються на балансі державного підприємства «Укрриба».

Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Кам’янсько-Дніпровський район Запорізької області, в межах Камянсько-Дніпровської міської ради, в межах території м. Кам’янка-Дніпровська.

Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 18 об’єктів.

      Наявність об'єктів, що містять  державну таємницю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2019

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018  № 47) (далі – Положення), та з урахуванням умов цього оголошення.

Замовник послуг з оцінки  – Фонд державного майна України.

Платник послуг з оцінки – товариство з обмеженою відповідальністю «Рибгосп Кам’янський».

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичноїдіяльності з оцінки майна за напрямом І «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).

          Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  3-5 до Положення формою.

           Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: споруди, зокрема, гідротехнічні споруди.

          Строк виконання робіт – 5 календарних днів.

            Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки80000,0  грн.

            Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом  поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30  13 січня 2020 року.

На конверті необхідно зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, який подає конкурсну документацію.

Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

Телефон для довідок (044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303)  17 січня 2020 року о 14.00.