A A A K K K

Отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та внесення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності в умовах воєнного стану

Як отримати кваліфікаційне свідоцтво оцінювача в умовах воєнного стану

Видача кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та внесення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності  (далі – Державний реєстр)здійснюється відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні», Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії, затвердженого наказом Фонду від 13.11.2002
№ 1997, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2002 за № 925/7213 (із змінами) (далі – Положення) та Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 10.06.2013 № 796, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.06.2013 за № 937/23469 (із змінами).

Фізичні особи, що склали кваліфікаційний іспит, можуть подати до Фонду державного майна України (далі – Фонд)  пакет документів для отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру, передбачений пунктом 10 розділу ІІІ Положення в паперовій формі на тимчасову адресу Фонду для офіційного листування (76019, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вулиця Василіянок, будинок 48).

Також Фондзабезпечує внесення інформації про оцінювача до Державного реєстру в умовах воєнного стану, зумовленого агресією російської федерації проти України.

У разі необхідності отримання консультації щодо видачі кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та внесення інформації до Державного реєстру пропонуємо звертатись за телефонами:
095-039-11-24 Кратюк Ганна Володимирівна, 096-596-03-53 Дворнік Ольга Павлівна.