A A A K K K

ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, У ШТАТНОМУ СКЛАДІ ЯКИХ ПЕРЕБУВАЮТЬ ОЦІНЮВАЧІ, ДІЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ СВІДОЦТВ ЯКИХ ЗУПИНЕНА

Відповідно до статті 14 Закону про оцінку професійна підготовка оцінювачів складається з навчання за програмами базової підготовки та підвищення кваліфікації. Оцінювачі зобов’язані не рідше одного разу в два роки підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації. Невиконання цієї вимоги є підставою для зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва оцінювача.

Згідно з наказом Фонду від 26.05.2022 № 505, у зв’язку з невиконанням вимог статті 14 Закону про оцінку, дію кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, які перебувають у штатному  складі зазначених нижче суб’єктів оціночної діяльності, було зупинено.

Відповідно до статті 16 Закону про оцінку проведення оцінки майна фізичною особою, яка не отримала кваліфікаційного свідоцтва, яку позбавлено кваліфікаційного свідоцтва або дія кваліфікаційного свідоцтва якої зупинена, забороняється. Оцінка майна, яка була підписана зазначеною фізичною особою, вважається недійсною.

Інформуємо суб’єктів господарювання також про те, що оскільки напрями оцінки майна та спеціалізації в межах цих напрямів, зазначені в кваліфікаційних свідоцтвах оцінювачів, стали підставою для видачі зазначеним суб’єктам оціночної діяльності сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності за такими самими напрямами та спеціалізаціями в межах  цих напрямів, Фонд  буде змушений анулювати сертифікати суб’єктів оціночної діяльності, якщо оцінювачі зазначені в оголошенні  відповідно до вимог чинного законодавства найближчим часом не пройдуть підвищення кваліфікації.

Так, у разі анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, суб’єкти господарювання можуть подати до Фонду пакет докуметів для отримання нового сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, який міститиме актуальну інформацію про напрями та спеціалізації за якими суб’єкт господарювання планує здійснювати професійну оціночну діяльність, спираючись на чинні кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, які заявлені у складі такого суб’єкта господарювання.

Положенням про видачу сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду від 14.03.2002 № 479 (із змінами) передбачений перелік та форми документів, що необхідні для отримання суб’єктом господарювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності. Такий пакет документів можна подати в електронній формі з накладеним кваліфікованим електронним підписом керівника на електронну адресу Фонду (info@spfu.gov.ua; сукупний розмір файлів, що вкладені до листа, не має перевищувати 11 Мб).

У разі неможливості подання документів в електронній формі суб’єкти господарювання можуть подати документи  в паперовій формі на адресу Фонду (вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133).

Для оперативного врахування інформації про наміри або факти проходження оцінювачами підвищення кваліфікації, просимо повідомляти Фонд за телефонами:
2003636, 2003119, 09509153308
або наелектронну адресу: robota_sod@ukr.net.

 

Перелік суб’єктів оціночної діяльності, у складі яких перебувають оцінювачі, дію кваліфікованих свідоцтв яких зупинено

№ з/п

 

Суб’єкт оціночної діяльності

 

Дата видачі та  номер сертифіката СОД, а також спеціалізації в межах напрямів оцінки майна, за якими буловидано сертифікат СОД**

Оцінювачі, які перебувають у штатному складі СОД та дію кваліфікаційних свідоцтв яких зупинено

1

ФОП Багін Сергій Валерійович

від 27-05-2021
№ 426/21 
(1,1, 1.3)

Багін Сергій Валерійович

2

ФОП Безрук В'ячеслав Миколайович

від 22-05-2020
№ 405/20
(1.1, 1.2, 1.3)

Безрук В'ячеслав Миколайович

3

ЗАХІДНО - УКРАЇНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА АГРОПРОМИСЛОВА БІРЖА

від  01-07-2019
№ 500/19
(1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 2.1, 2.2)

Калиніченко (Крикун) Юлія Вадимівна

4

ФОП Камінська Ольга Григорівна

від 24-11-2021
№ 857/21
(1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 2.1, 2.2)

Камінський Григорій Анатолійович

5

ТОВ "БІЗНЕС - КОНСАЛТИНГ"

від 07-08-2020
№ 703/20
(1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 2.1, 2.2)

Кабака Георгій Андрійович

6

ФОП Костриця Олена Василівна

від 09-12-2020
№ 1062/20 
(1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,  2.1, 2.2)

Костриця Олена Василівна

7

ПП "ГЕО ГРАФ"

від 05-09-2019
№ 694/19
(1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5)

Кульгейко Юлія Миколаївна

8

ФОП Курілець Ігор Володимирович

від 02-10-2020
№  884/20  
(1.1, 1.3)

Курілець Ігор Володимирович

9

ФОП Лагно Віолета Валеріївна

від 28-02-2020
№ 142/20
 (1.1, 1.7)

Лагно Віолета Валеріївна

10

ФОП Лендєл Лідія Іванівна

від  12-06-2020
№ 503/20
(1.1; 1.2, 1.3, 1.7)

 Лендєл Лідія Іванівна

11

ТОВ "БЛІЦКОНСАЛТ"

від  23-01-2020
№ 33/20
(1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 2.1, 2.2)

Лисенко Наталя Миколаївна

12

ТОВ "АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ "АЛЬЯНС-ДА"

від  05-11-2020
№ 975/20
(1.1, 1.2, 1.3, 1.7)

Людвіков Олег Володимирович

13

ФОП Маменко Володимир Леонідович

від 27-06-2019
№ 495/19
(1.1)

Маменко Володимир Леонідович

14

ТОВ "ЗОДЧИЙ І К"

від 06-08-2021
№ 596/21
(1.1, 1.2, 1.3, 1.7)

Машкаринець Володимир Володимирович

15

ФОП Машкаринець Володимир Михайлович

від 06-08-2021
№ 595/21
(1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5)

Машкаринець Володимир Михайлович

16

ФОП Овчаренко Віталій Васильович

від 29-04-2021
№ 337/21
(1.1)

Овчаренко Віталій Васильович

17

ТОВ "ЦЕНТР НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ ВЛАСНОСТІ "ЕВЕРЕСТ"

від 13-08-2021
№ 621/21 
(1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 2.1, 2.2)

Патєрікіна Тетяна Владленівна

18

ФОП Романко Роман Миколайович

від  04-10-2019
№ 750/19
(1.1)

Романко Роман Миколайович

19

ФОП Телиця Олександр Володимирович

від 23-06-2020
№ 547/20
(1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 2.1, 2.2)

 

Телиця Олександр Володимирович

20

ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНЕ АГЕНТСТВО НЕРУХОМОГО МАЙНА"

від 27-04-2021
№ 320/21
(1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 2.1, 2.2)

Терещенко Сергій Олександрович

21

ФОП Тидір Олександр Андрійович

від 14-07-2020
№ 599/20
(1.1, 1.2, 1.3)

Тидір Олександр Андрійович

22

ФОП Федів Роман Іванович

від 19-06-2020
№ 527/20
(1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7)

Федів Роман Іванович

23

ПП "ЗЕМЛЕВПОРЯДНИК - ПЛЮС"

від 22-07-2019
№ 567/19
(1.1, 1.2)

Фесенко Олена Григорівна

24

ФОП Шеховцев Павло Андрійович

від  19-06-2020
№ 528/20
(1.1)

Шеховцев Павло Андрійович