A A A K K K

ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, У ШТАТНОМУ СКЛАДІ ЯКИХ ПЕРЕБУВАЮТЬ ОЦІНЮВАЧІ, ДІЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ВІДОЦТВ ЯКИХ ЗУПИНЕНА!

Відповідно до статті 14 Закону про оцінку професійна підготовка оцінювачів складається з навчання за програмами базової підготовки та підвищення кваліфікації. Оцінювачі зобов’язані не рідше одного разу в два роки підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації. Невиконання цієї вимоги є підставою для зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва оцінювача.

Згідно з наказом Фонду від 13.06.2022 № 585, у зв’язку з невиконанням вимог статті 14 Закону про оцінку, дію кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, які перебувають у штатному  складі зазначених нижче суб’єктів оціночної діяльності, було зупинено.

Відповідно до статті 16 Закону про оцінку проведення оцінки майна фізичною особою, яка не отримала кваліфікаційного свідоцтва, яку позбавлено кваліфікаційного свідоцтва або дія кваліфікаційного свідоцтва якої зупинена, забороняється. Оцінка майна, яка була підписана зазначеною фізичною особою, вважається недійсною.

Інформуємо суб’єктів господарювання також про те, що оскільки напрями оцінки майна та спеціалізації в межах цих напрямів, зазначені в кваліфікаційних свідоцтвах оцінювачів, стали підставою для видачі зазначеним суб’єктам оціночної діяльності сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності за такими самими напрямами та спеціалізаціями в межах  цих напрямів, Фонд  буде змушений анулювати сертифікати суб’єктів оціночної діяльності, якщо оцінювачі зазначені в оголошенні  відповідно до вимог чинного законодавства найближчим часом не пройдуть підвищення кваліфікації.

Так, у разі анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, суб’єкти господарювання можуть подати до Фонду пакет докуметів для отримання нового сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, який міститиме актуальну інформацію про напрями та спеціалізації за якими суб’єкт господарювання планує здійснювати професійну оціночну діяльність, спираючись на чинні кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, які заявлені у складі такого суб’єкта господарювання.

Положенням про видачу сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду від 14.03.2002 № 479 (із змінами) передбачений перелік та форми документів, що необхідні для отримання суб’єктом господарювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності. Такий пакет документів можна подати в електронній формі з накладеним кваліфікованим електронним підписом керівника на електронну адресу Фонду (info@spfu.gov.ua; сукупний розмір файлів, що вкладені до листа, не має перевищувати 11 Мб).

У разі неможливості подання документів в електронній формі суб’єкти господарювання можуть подати документи  в паперовій формі на адресу Фонду (вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133).

Для оперативного врахування інформації про наміри або факти проходження оцінювачами підвищення кваліфікації, просимо повідомляти Фонд за телефонами: 2003636, 2003119, 09509153308, або наелектронну адресу: robota_sod@ukr.net.

 

Перелік суб’єктів оціночної діяльності, у складі яких перебувають оцінювачі, дію кваліфікованих свідоцтв яких зупинено

№ з/п

 

Суб’єкт оціночної діяльності

 

Дата видачі та  номер сертифіката СОД, а також спеціалізації в межах напрямів оцінки майна, за якими буловидано сертифікат СОД**

Оцінювачі, які перебувають у штатному складі СОД та дію кваліфікаційних свідоцтв яких зупинено

1

ТОВ "ТОРГОВО - ЕКСПЕРТНА ПАЛАТА УКРАЇНИ"

від 22-06-2021

№ 479/21

(1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2)

Архіпов Віктор Віталійович

2

ФОП Гришко Ірина Валеріївна

від 22-01-2021

№ 36/21

(1.1, 1.3)

Гришко Ірина Валеріївна

3

ТОВ "АЕЛЄКОН"

від  09-03-2021

№ 186/21

(1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2)

Закір'ярова Валентина Василівна

4

ФОП Ковба Євген Олександрович

від 31-10-2019

№ 836/19

 (1.1, 1.2, 1.3, 1.7)

Ковба Євген Олександрович

5

ФОП Кравець Ігор Петрович

від 03-08-2021

№ 592/21

(1.1, 1.2, 1.3, 1.7)

 Кравець Ігор Петрович

6

ФОП Нароха Євген Миколайович

від 23-09-2020

№ 828/20

(1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 2.1, 2.2)

Нароха Євген Миколайович

7

ТОВ "ПАСАТ КОНСАЛТИНГ ГРУП"

від 03-08-2020

№ 679/20

(1.3)

Ніколаєнко Євген Ігорович

8

ПП "АГЕНТСТВО ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ І КОНСАЛТИНГУ"

від 08-10-2021

№  757/21

 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 2.1, 2.2)

Олефіренко Олександр Анатолійович

9

ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "НЮАНС-ДЕ-ЮРЕ"

від 22-07-2019

№ 569/19

 (1.1, 1,2, 1.3, 1.7)

Саверський Юрій Андрійович

10

ФОП Самсонова Вікторія Сергіївна

від  09-07-2021

№ 521/21

(1.1; 1.2, 1.3, 1.7)

Самсонова Вікторія Сергіївна

11

ФОП Сінянська Наталія Григорівна

від  30-08-2019

№ 683/19

(1.1)

Сінянська Наталія Григорівна

12

ТОВ "С - ТИМАТИКА"

від  28-02-2020

№ 139/20

(1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 2.1, 2.2)

Скачко Ігор Петрович

13

ФОП Скородумов Олександр Сергійович

від 28-11-2019

№ 910/19

(1.1)

Скородумов Олександр Сергійович

14

ФОП Тернових Валентин Анатолійович

від 23-03-2021

№ 238/21

(1.1)

Тернових Валентин Анатолійович

15

ФОП Шимко Андрій Олександрович

від 18-08-2020

№  738/20

(1.3)

Шимко Андрій Олександрович

16

ТОВ "ТАУВЕР"

від 30-09-2020

№ 875/20

(1.1, 1.2, 1.3, 1.7)

Широков Сергій Олегович

17

ФОП Школова Юлія Олександрівна

від 05-11-2020

№ 979/20

(1.1)

Школова Юлія Олександрівна

18

ТОВ "ЕКСПЕРТ -2012"

від  21-07-2020

№ 644/20

(1.1, 1.2, 1.3, 1.7)

Юшко Людмила Михайлівна