A A A K K K

Як отримати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності в умовах воєнного стану

Відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні» (далі – Закон про оцінку) Фонд державного майна України (далі – Фонд) видає сертифікати суб’єкта оціночної діяльності.

Відповідно до змін, внесених Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо особливостей регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану»до пункту 7 Розділу VIIЗакону про оцінку, які набули чинності   09 червня 2022 року  сертифікати суб’єктів оціночної діяльності, строк дії яких закінчився під час дії воєнного стану, є чинними до спливу трьох місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Водночас, слід зазначити, що з метою підтримки бізнесу в умовах воєнного стану в Україні, запровадженого Указом Президента від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»,а також враховуючи перехід усіх сфер суспільної життєдіяльності в нашій державі на цифрові технології, Фонд розробив механізм видачі сертифікатів в електронному вигляді.

Звертаємо увагу суб’єктів оціночної діяльності, у яких закінчується строк дії сертифіката.

Якщо у суб’єкта господарювання відбулись зміни:

- у юридичному статусі, зокрема щодо місцезнаходження (місця проживання) юридичної особи / фізичної особи-підприємця;

- у штатному складі оцінювачів, заявлених під час видачі сертифіката;

- щодо чинності кваліфікаційних свідоцтв (документів) оцінювачів, заявлених у штатному складі суб’єкта господарювання (дія кваліфікаційних свідоцтв (документів) оцінювача зупинена або оцінювачів позбавлено (анульовано) кваліфікаційних свідоцтв);

- щодо необхідності збільшення / зменшення спеціалізацій в межах напрямів оцінки майна;

- щодо інших змін у суттєвій інформації, відповідно до якої приймалося рішення про видачу сертифіката,

у таких випадках, з метою врахування всіх нових обставин, необхідно обов'язково подати пакет документів для отримання нового сертифіката суб’єкта оціночної діяльності.

Суб’єкти господарювання можуть подати до Фонду пакет документів для отримання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, передбачений пунктом 1 розділу ІІ Положення  про видачу сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 14.03.02 № 479, зареєстрованого Міністерством юстиції України 28.03.2002 за № 312/6600 (із змінами), в електронному вигляді з накладеним на нього кваліфікованим електронним підписом (далі КЕП) керівника суб’єкта господарювання на електронну адресу Фонду: info@spfu.gov.ua (сукупний розмір файлів, що вкладені до листа, не має перевищувати 
11 Мб).

У разі відсутності можливості подання пакета документів для отримання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності в електронному вигляді, зазначені вище документи можна подати до Фонду (поштою, кур’єрською службою, особисто) на адресу для офіційного листування (вул. Генерала Алмазова, 18/9,
м. Київ, 01133)
.

У разі подання пакету документів в електронному вигляді, кожен документ, зокрема Заява про видачу сертифіката суб’єкта оціночної діяльності та Довідка про склад оцінювачів, які працюють у штатному складі суб’єкта господарювання, мають бути підписані особисто оцінювачем(ами), керівником та скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності), копії документів (кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів та накази про прийняття на роботу), за можливості, – завірені особисто керівником суб’єкта господарювання. Зазначені вище документи необхідно відсканувати у форматі PDFта на кожен окремо накласти КЕП керівника суб’єкта господарювання. Документи підписуються КЕП за допомогою державного онлайн сервісу(https: czo.gov.ua) (рекомендовано у форматі p7s).

У разі відсутності технічних засобів для сканування Заява про видачу сертифіката суб’єкта оціночної діяльності та Довідка про склад оцінювачів, які працюють у штатному складі суб’єкта господарювання, можуть бути складені у форматі Word(DOCX) та підписані КЕП керівника суб’єкта господарювання. При цьому (у разі подання документів у форматі Word(DOCX)) на Довідку про склад оцінювачів, які працюють у штатному складі суб’єкта господарювання, крім КЕП керівника суб’єкта оціночної діяльності,обов’язково мають бути накладні КЕП оцінювачів, зазначених у довідці.

Документ із коректно накладеним КЕП містить в собі декілька файлів, а саме: оригінал документу (у форматі PDFабо Word(DOCX)) та файл підпису документу особою, що безпосередньо використала КЕП, який перевіряється фахівцями Фонду за допомогою державного онлайн сервісу(https: czo.gov.ua).

Виготовлений Фондом сертифікат суб’єкта оціночної діяльності в електронному вигляді,надсилаєтьсясуб’єкту господарювання на вказану ним електронну адресу. Перевірити дійсність накладених на документ (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності) кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної печатки можуть будь-які особи (зокрема, суб’єкти оціночної діяльності, замовники оцінки, банківські установи, тощо) за допомогою державного онлайн сервісу (https:czo.gov.ua).

Окремо повідомляємо про те, що суб’єкти господарювання, яким виготовлені  сертифікати суб’єктів оціночної діяльності в паперовому вигляді (зареєстровані до 20.06.2022), можуть отримати зазначені вище сертифікати протягом робочого дня (з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – до 15.45) за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/7 (в приміщенні Інституту паперу),  кімн. 410/4, м. Київ, 01133.

Отримати сертифікат може безпосередньо фізична особа-підприємець / директор юридичної особи або будь-яка особа за довіреністю (дорученням) від суб’єкта господарювання.

Також можна отримати сертифікат за допомогою кур’єрської служби.

Сертифікат видається особі (зокрема, довіреній особі) при наявності у неї документа, що засвідчує особу.

У разі необхідності отримання консультації щодо сертифіката суб’єкта оціночної діяльності пропонуємо звертатись до Відділу роботи з суб’єктами оціночної діяльності за телефонами:

+38 (044) 200 36 36; +38 (044) 200 31 19;

+38 (095) 854 13 47 - Удод Людмила Дмитрівна; 

+38 (095) 091 33 08 - Кузьменко Марина Петрівна;

а також на електронну адресу: robota_sod@ukr.net.

У разі необхідності отримання консультації з методологічних питань  користування Єдиною базою звітів пропонуємо звертатись до Відділу підтримки користувачів  автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи за телефонами:

 +38 (044) 200 32 58;  +38 (044) 200 35 20;

 +38 (093) 542 69 68 – Петержак Олексій Станіславович.