A A A K K K

До уваги оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності

Фонд державного майна України інформує, що 11 серпня 2022 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2022 року № 886 «Про внесення змін до Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав».

Зазначеною постановою вносяться зміни до пунктів 56, 59, 61 та 62 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440 (далі – Національний стандарт № 1), які визначають, що пріоритетною формою складання звіту про оцінку є електронна форма звіту. При цьому паперова форма звіту про оцінку майна складається у випадку якщо це передбачено нормативно-правовими актами з оцінки майна або договором  на проведення оцінки майна.  

Фонд державного майна України звертає увагу, що згідно із Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг» електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа. Зазначений Закон встановлює основні вимоги до електронного документа.

Крім цього, слід звернути увагу, що згідно із запровадженими змінами до Національного стандарту №1, звіт про оцінку майна в електронній формі складається та підписуєтьсяусімаоцінювачами, які безпосередньо  проводили  оцінку  майна,  та керівником суб’єкта оціночної діяльності або уповноваженою ним особоюшляхом накладення їх кваліфікованого електронного підпису (КЕП) із урахуванням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг.

Тож, починаючи з 11 серпня 2022 року звіт про оцінку майна, разом з додатками до нього, що складається в електронній формі,  має бути підписаний шляхом накладення КЕП, зокрема за допомогою державного онлайн сервісу czo.gov.ua (рекомендовано у форматі p7s).

Крім цього Фонд державного майна України зазначає, що згідно із змінами до Національного стандарту № 1, документи та інші інформаційні матеріали, зібрані оцінювачами в процесі проведення оцінки майна, разом із звітом про оцінку майна підлягають зберіганню в електронній формі в оцінювачів, які безпосередньо складали звіт про оцінку майна, та архіві суб’єкта  оціночної діяльності – суб’єкта господарювання протягом трьох років від дати складання такого звіту, якщо більший строк не встановлений законодавством.