A A A K K K

ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, У ШТАТНОМУ СКЛАДІ ЯКИХ ПЕРЕБУВАЮТЬ ОЦІНЮВАЧІ, ДІЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ СВІДОЦТВ ЯКИХ ЗУПИНЕНА!

Щодо анулювання сертифікатів
суб’єктів оціночної діяльності

Відповідно до статті 14 Закону про оцінку професійна підготовка оцінювачів складається з навчання за програмами базової підготовки та підвищення кваліфікації. Оцінювачі зобов’язані не рідше одного разу в два роки підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації. Невиконання цієї вимоги є підставою для зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва оцінювача.

Згідно з наказом Фонду від 09.09.2022 № 999, у зв’язку з невиконанням вимог статті 14 Закону про оцінку, дію кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, які перебувають у штатному  складі зазначених нижче суб’єктів оціночної діяльності, було зупинено.

Відповідно до статті 16 Закону про оцінку проведення оцінки майна фізичною особою, яка не отримала кваліфікаційного свідоцтва, яку позбавлено кваліфікаційного свідоцтва або дія кваліфікаційного свідоцтва якої зупинена, забороняється. Оцінка майна, яка була підписана зазначеною фізичною особою, вважається недійсною.

Інформуємо суб’єктів господарювання також про те, що оскільки напрями оцінки майна та спеціалізації в межах цих напрямів, зазначені в кваліфікаційних свідоцтвах оцінювачів, стали підставою для видачі зазначеним суб’єктам оціночної діяльності сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності за такими самими напрямами та спеціалізаціями в межах  цих напрямів, Фонд  буде змушений анулювати сертифікати суб’єктів оціночної діяльності, якщо оцінювачі зазначені в оголошенні  відповідно до вимог чинного законодавства найближчим часом не пройдуть підвищення кваліфікації.

Так, у разі анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, суб’єкти господарювання можуть подати до Фонду пакет докуметів для отримання нового сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, який міститиме актуальну інформацію про напрями та спеціалізації за якими суб’єкт господарювання планує здійснювати професійну оціночну діяльність, спираючись на чинні кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, які заявлені у складі такого суб’єкта господарювання.

Положенням про видачу сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду від 14.03.2002 № 479 (із змінами) передбачений перелік та форми документів, що необхідні для отримання суб’єктом господарювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності. Такий пакет документів можна подати в електронній формі з накладеним кваліфікованим електронним підписом керівника на електронну адресу Фонду (info@spfu.gov.ua) .

У разі неможливості подання документів в електронній формі суб’єкти господарювання можуть подати документи  в паперовій формі на адресу Фонду для офіційного листування (01133, м. Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/9).

Виготовлений Фондом сертифікат суб’єкта оціночної діяльностів електронній формібуде направлений суб’єкту господарювання на вказану ним електронну адресу. 

Для оперативного врахування інформації про наміри або факти проходження оцінювачами підвищення кваліфікації, просимо повідомляти Фонд за телефонами: 2003636, 2003119, 0950913308.

 

Перелік суб’єктів оціночної діяльності, у складі яких перебувають оцінювачі, дію кваліфікованих свідоцтв яких зупинено

№ з/п

 

Суб’єкт оціночної діяльності

 

Дата видачі та  номер сертифіката СОД, а також спеціалізації в межах напрямів оцінки майна, за якими буловидано сертифікат СОД**

Оцінювачі, які перебувають у штатному складі СОД та дію кваліфікаційних свідоцтв яких зупинено

1

ПП «ГЕЛІОС»

21.04.2020
№ 312/20
(1.1; 1.2; 1.3; 1.7)

Біліченко Сергій Васильович

2

ФОП Бодак Володимир Степанович

від 22.02.2021
№ 129/21
(1.3)

Бодак Володимир Степанович

3

ФОП Гєоргієва Анна Миколаївна

від 06.12.2019
№ 942/19
(1.1; 1.2; 1.3)

Гєоргієва Анна Миколаївна

4

ФОП Жилкін Володимир Вікторович

від 23.06.2020
№ 544/20
(1.3)

Жилкін Володимир Вікторович

5

ФОП Зотов Леонід Андрійович

від 04.12.2020
№ 1054/20
(1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.7)

Зотов Леонід Андрійович

6

ФОП Антипова Ірина Миколаївна

 

від 03.03.2021
№ 153/21
(1.1; 1.2; 1.3; 1.7)

Антипова Ірина Миколаївна

7

ПП «ІНФОРМ - СЛУЖБА»

від 22.02.2021
№ 133/21
(1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.7; 2.1; 2.2)

Мазур Олена Володимирівна

8

ТОВ «БОНУС»

від 22.07.2019
№ 568/19
(1.1; 1.3)

Шеховцев Андрій Олександрович

9

ТОВ «НТЦ ЗЕМЛЕВЛАСНИК»

від 10.11.2021
№ 831/21
(1.1; 1.2; 1.3)

Бойко Тетяна Анатоліївна

10

ПП «МОСТ»

від 25.05.2020
№ 413/20
(1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.7; 2.1; 2.2)

Будько Андрій Миколайович

11

ФОП Величко Людмила Василівна

від 07.08.2020
№ 715/20
(1.1)

Величко Людмила Василівна

12

ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ЕКСПЕРТНО-ОЦІНЮВАЛЬНЕ БЮРО»

 

від 09.12.2020
№ 1066/20
(1.1; 1.2; 1.3; 1.7)

Гагаркіна Інна Володимирівна

13

ФОП Давидова Любов Олегівна

від 05.07.2021
№ 503/21
(1.1; 1.2; 1.3)

Давидова Любов Олегівна

14

ЗАПОРІЗЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА

від 29.07.2020
№ 660/20
(1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.7; 2.1; 2.2)

Замараєв Петро Іванович

15

ТОВ ЦЕНТР «БІЗНЕСІНФОРМ»

від 14.04.2020
№ 282/20
(1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.7; 2.1; 2.2)

Здоровецький Володимир Гнатович

16

КП «БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від 26.10.2020
№ 949/20
(1.1)

Ліницька Елла Петрівна

17

ФОП Кривенко Вадим Миколайович

від 15.08.2019
№ 645/19
(1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.7; 2.1; 2.2)

Кривенко Вадим Миколайович

18

ТОВ «ОЦІНОЧНО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ»

від 20.10.2020
№ 935/20
(1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.7; 2.1; 2.2)

Обухов Юрій Володимирович

19

ФОП Овсянко Олександр Михайлович

від 10.06.2021
№ 465/21
(1.1; 1.3)

Овсянко Олександр Михайлович

20

ПП «АРТЕКС ПЛЮС»

від 22.12.2020
№ 1133/20
(1.1; 1.2; 1.3)

Рясних Артем Володимирович

21

ТОВ «ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ «КРЕМІНЬ»

від 23.07.2021
№ 565/21
(1.1)

Семенова Анна Леонідівна

22

ФОП Сорокіна Дар’я Михайлівна

від 08.02.2022
№ 64/22
(1.1; 1.2; 1.3; 1.7)

Сорокіна Дар’я Михайлівна

23

ТОВ «ЕКСПЕРТНО – АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР «МАГЕЛЛАН»

від 19.08.2020
№ 758/20
(1.1; 1.2; 1.3; 1.7)

Старущенко Валерій Валентинович

24

ТОВ «КОНСАЛТИНГ – ЕКСПЕРТ І»

від 08.10.2020
№ 910/20
(1.1; 1.2; 1.3)

Целих Ігор Валерійович

25

ПП «АСС-А»

від 04.09.2020
№ 802/20
(1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.7; 2.1; 2.2)

Чермних Олексій Ігорович

26

ПП «ЦЕНТР ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ «ЕРА»

від 18.02.2022
№ 110/22
(1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.7)

Шакун Олексій Вікторович

27

ТОВ «ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ»

від 14.02.2022
№ 99/22
(1.1)

Ярмаченко Олександр Іванович