A A A K K K

Інформація Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено для визначення розміру збитків, завданих державі

1.Найменуванняоб'єкта оцінки:дробарки СМД – 75А, 2 одиниці (інв. № 42079, 42080).

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Стебник, вул. Дрогобицька, 127.

Найменуваннябалансоутримувача об'єкта оцінки: ТзОВ «ЗОРЕМА ВЕСТ».

Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків, нанесених державі внаслідок незбереження державного майна.

Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-19 (відділ управління державним майном та адміністрування реєстрів).

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях(79005, м.Львів, вул. Коперника, 4).

Наявність об'єктів, що містять державну таємницю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2022р.

Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях(79005, м. Львів, вул. Коперника, 4).

            Під час обрання переможця конкурсною комісією буде розглядатися рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася в I півріччі 2022 року, враховуючи вимоги листа Фонду державного майна України від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист Фонду державного майна України від 23.09.2022 № 10-59-13607). Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 6000,00грн.

            Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: збитки, що призвели до пошкодження майна (машин та обладнання, що використовуються в будівництві).

          Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47), зі змінами, які затверджені наказом Фонду державного майна України від 11.02.2020 № 227 (далі – Положення).

          До участі в конкурсі будуть допускатися претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.2 «Оцінка машин і обладнання».

          Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.

           Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.   Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Коперника, 4 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

  • Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях об 11.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Коперника, 4.

            Документи приймаються Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 261-62-19.