A A A K K K

До уваги оцінювачів, суб’єктів оціночної діяльності та замовників оцінки майна

Фонд державного майна України повідомляє, що на виконання підпунктів 18 та 19 пункту 2 Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 № 326, Міністерством економіки України  разом із Фондом державного майна України прийнято наказ від 18.10.2022 № 3904/1223 «Про затвердження Методики визначення шкоди та обсягу збитків, завданих підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності внаслідок знищення та пошкодження їх майна у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації, а також упущеної вигоди від неможливості чи перешкод у провадженні господарської діяльності», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 02.12.2022 за №1522/38758 (далі – Методика).

Зазначений наказ опублікований в Офіційному віснику України № 97 від 16.12.2022, а також на сайті Верховної Ради України в розділі «Законодавство України» за посиланням: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1522-22#Text.

Звертаємо увагу на необхідність  дотримання норм Методики під час  визначення  шкоди  та збитків підприємств усіх форм власності, завданих внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Зазначеною Методикою передбачається, що оцінка (визначення розміру) збитків та шкоди здійснюється за наявності вихідних даних, необхідних для  проведення оцінки та наявності інформаційних джерел. Також Методикою  визначено, що під час оцінки (визначення розміру) збитків необхідним є отримання визначеного законодавством документа, який  підтверджує, що втрата, руйнування або знищення майна відбулася внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Для зручності  користування Фонд надає орієнтовні переліки документів, що можуть використовуватись під час оцінки збитків  та документів, що підтверджують те, що втрата, руйнування або знищення майна відбулись внаслідок збройної агресії.

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
документів, що можуть використовуватись під час оцінки збитків

1. Правовстановлюючий документ на об’єкт:

договір купівлі-продажу;

свідоцтво про право власності;

свідоцтво про право на спадщину;

договір дарування;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

державний акт на право власності на земельну ділянку;

фінансова звітність, баланс підприємства, матеріали інвентаризації тощо;

господарські договори та контракти, інші правочини (за наявності);

звіт (акт) про обстеження пошкоджених та(або) знищених об’єктів після завдання шкоди, з рекомендаціями щодо подальшої експлуатації, складений відповідно до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 257 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 33, ст. 1045; 2021 р., № 37, ст. 2217; 2022 р., № 33, ст. 1774);

інше.

2. Документи, що характеризують технічний стан об’єкту:

документи з технічної інвентаризації (технічний паспорт тощо);

технічний паспорт на рухоме майно;

звіт про обстеження об’єкта нерухомості або акт обстеження, складений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 257 «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 33, ст. 1045; 2021 р., № 37, ст. 2217; 2022 р., № 33, ст. 1774);

акт введення основних засобів в експлуатацію;

інше.

3. Документи, які підтверджують витрати на відновлення об’єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії:

проектно-кошторисна документація;

проекти розвитку житлово-комунальної інфраструктури;

рахунок-фактура, фіскальний чек та інший документ, що підтверджує необхідні витрати на відновлення пошкоджень;

інше.

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
документів, що підтверджують те, що втрата, руйнування або знищення майна відбулись внаслідок збройної агресії

акт про пожежу;

акт на виконання робіт з очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів розмінування;

витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань;

документи, які фіксують пошкодження, руйнування, знищення або втрату майна, складені уповноваженими органами (комісіями);

звіт про обстеження (акт обстеження), складений особами визначеними Порядком проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 257 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 33, ст. 1045; 2021 р., № 37, ст. 2217; 2022 р., № 33, ст. 1774);

акти обстеження пошкодження, руйнування, знищення або втрату майна, складені експертами Торгово – промислової Палати України, фахівцями, що працюють в суб’єкті господарювання, іншими фахівцями, експертами, суб’єктами оціночної діяльності;

протокол огляду місця події, складений органом досудового розслідування, прокурором, ознайомлення з яким здійснюється в порядку, установленому Кримінальним процесуальним кодексом України;

реєстрові дані Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації; 

інше.