A A A K K K

Інформація Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено для визначення ринкової вартості об'єкта з метою його приватизації шляхом викупу

1.Найменуванняоб'єкта оцінки: окреме майно – готель "Світязь" (будівля готелю) загальною площею
7896,4 кв.м.

Місцезнаходження об’єкта оцінки:Волинська обл., м. Луцьк, вул. Набережна, 4.

Найменуваннябалансоутримувача об'єкта оцінки: Державне підприємство  "Управління справами Фонду державного майна України".Код за ЄДРПОУ 39950170.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості  об’єкта  з метою   його приватизації  шляхом викупу.

Телефон замовника конкурсу: (032) 255-38-55(відділ малої приватизації ).

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях(79005, м.Львів, вул. Коперника, 4).

Наявність об'єктів, що містять державну таємницю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2023 року

Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях(79005, м. Львів, вул. Коперника, 4).

            Під час обрання переможця конкурсною комісією буде розглядатися рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася в I півріччі 2022 року, враховуючи вимоги листа Фонду державного майна України від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист Фонду державного майна України від 23.09.2022 № 10-59-13607). Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 6 000,00грн.

            Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема порівняної площі та за функціональним призначенням.

            Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47), зі змінами, які затверджені наказом Фонду державного майна України від 11.02.2020 № 227 (далі – Положення).

            До участі в конкурсі будуть допускатися претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізаціями в межах цього напряму: 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».

            Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.

            Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами. Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Коперника, 4 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

  • Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях об 11.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Коперника, 4.

            Документи приймаються Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, (032) 255-42-11.