A A A K K K

Інформація управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради про повторне проведення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності, який буде залучений до проведення оцінки об’єкта комунальної власності Львівської міської територіальної громади

Конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності відбудеться 22.04.2024 року об 15-00 за адресою: м. Львів, пл. Галицька, 15, управління комунальної власності, каб. 302.

Найменування об’єкта оцінки: будівля літ. «Т-1» (1-й поверх) загальною площею 99,4 кв.м.   

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 79011, Україна, Львівська обл., м. Львів, вул. Болгарська, 4

Мета проведення незалежної оцінки– визначення ринкової вартості для завершення підготовки об’єкта до приватизації шляхом викупу з метою виконання рішення Господарського суду Львівської області від 07.03.2017 №914/3256/16 (залишене без змін постановою Львівського апеляційного господарського суду від 16.05.2017 та постановою Вищого Господарського Суду України від 03.10.2017) 

0322975565 (телефон)

      Електронна адреса:ukv.lvivcity@gmail.com, vrvukv.lvivcity@gmail.com

      Наявність невід’ємних поліпшень нерухомого майна, здійснених за час його оренди– згода на здійснення невід’ємних поліпшень не надавалась

      Інформація про розмір, місце розташування, цільове призначення, правовий режим земельної ділянки –відсутня

      Наявність об’єктів, що містять державну таємницю– ні

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2024 року (орієнтовно)

Документи на участь в конкурсах приймаються до 15.04.2024 року (включно)у Центрі надання адміністративних послуг м. Львова (пл.Ринок,1,  надалі – ЦНАП) або через його територіальні відділення, згідно з робочим графіком.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (зі змінами) (далі – Положення).

Претенденти подають конкурсну документацію, яка відповідно до Положення складається з:

 1. конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;
 2. документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки майна  та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення);
 3. підтвердних документів:

3.1.заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення);

 1. інформація про претендента (додаток 5 до Положення);
  1. наявність сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;
  2. інформація про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також яких він залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна: кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів, наявність відповідної форми допуску до державної таємниці тощо.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів. На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, виданого відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», яким передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.

Замовник оцінки/особа-платник: управління комунальної власності департаменту економічного розвитку  Львівської міської ради

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно (земельні поліпшення), у тому числі об’єкти незавершеного будівництва; окремі будівлі, зокрема порівняної площі; за функціональним призначенням: інші види функціонального використання.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки –  5 326,60 грн.

Порядок оплати: Розрахунок з Суб’єктом оціночної діяльності здійснюється після підписання Замовником і Суб'єктом оціночної діяльності акта приймання-передачі послуг з оцінки Об'єкта оцінки. Підставою для підписання акту приймання-передачі послуг з оцінки за Договором є затверджені результати оцінки майна. Замовник перераховує на рахунок Суб'єкта оціночної діяльності суму Договору у розмірі 100 %. У разі відсутності фінансування з місцевого бюджету Львівської міської територіальної громади Замовник не несе відповідальності за прострочення оплати, але зобов'язується оплатити надані послуги з оцінки Об'єкта оцінки відразу після надходження коштів з місцевого бюджету Львівської міської територіальної громади.                                    

За довідками звертатись: м. Львів, пл. Галицька, 15, управління комунальної власності,  каб. 207, тел. (032) 297-55-65.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього.

 1. інформація про претендента (додаток 5 до Положення);
  1. наявність сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;
  2. інформація про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також яких він залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна: кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів, наявність відповідної форми допуску до державної таємниці тощо.