A A A K K K

Інформація управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради про повторне проведення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності, який буде залучений до проведення оцінки об’єкта комунальної власності Львівської міської територіальної громади

Конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності відбудеться 03.06.2024 року об 15-00 за адресою: м. Львів, пл. Галицька, 15, управління комунальної власності, каб. 302.

Найменування об’єкта оцінки: будівля літ. «Т-1» (1-й поверх) загальною площею 99,4 кв.м.   

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 79011, Україна, Львівська обл., м. Львів, вул. Болгарська, 4

Мета проведення незалежної оцінки– визначення ринкової вартості для завершення підготовки об’єкта до приватизації шляхом викупу з метою виконання рішення Господарського суду Львівської області від 07.03.2017 №914/3256/16 (залишене без змін постановою Львівського апеляційного господарського суду від 16.05.2017 та постановою Вищого Господарського Суду України від 03.10.2017) 

 0

 7

 5

5

6

5

(телефон)

      Електронна адреса: ukv.lvivcity@gmail.com, vrvukv.lvivcity@gmail.com

      Наявність невід’ємних поліпшень нерухомого майна, здійснених за час його оренди – згода на здійснення невід’ємних поліпшень не надавалась

      Інформація про розмір, місце розташування, цільове призначення, правовий режим земельної ділянки – відсутня

      Наявність об’єктів, що містять державну таємницю – ні

      Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2024 року (орієнтовно)

Документи на участь в конкурсах приймаються до 27.05.2024 року (включно) у Центрі надання адміністративних послуг м. Львова (пл.Ринок,1,  надалі – ЦНАП) або через його територіальні відділення, згідно з робочим графіком.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (зі змінами) (далі – Положення).

Претенденти подають конкурсну документацію, яка відповідно до Положення складається з:

1. конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;

2. документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки майна  та підписання 3. звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення);

3. підтвердних документів:

3.1.заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення);

інформація про претендента (додаток 5 до Положення);

наявність сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;

інформація про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також яких він залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна: кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів, наявність відповідної форми допуску до державної таємниці тощо.

Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів. На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, виданого відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», яким передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.

Претенденти не допускаються до участі в конкурсі у випадках передбачених п. 5 розділу III Положення.

Замовник оцінки/особа-платник: управління комунальної власності департаменту економічного розвитку  Львівської міської ради

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно (земельні поліпшення), у тому числі об’єкти незавершеного будівництва; окремі будівлі, зокрема порівняної площі; за функціональним призначенням: інші види функціонального використання.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки –  5 592,93 грн.

Порядок оплати: Розрахунок з Суб’єктом оціночної діяльності здійснюється після підписання Замовником і Суб'єктом оціночної діяльності акта приймання-передачі послуг з оцінки Об'єкта оцінки. Підставою для підписання акту приймання-передачі послуг з оцінки за Договором є затверджені результати оцінки майна. Замовник перераховує на рахунок Суб'єкта оціночної діяльності суму Договору у розмірі 100 %. У разі відсутності фінансування з місцевого бюджету Львівської міської територіальної громади Замовник не несе відповідальності за прострочення оплати, але зобов'язується оплатити надані послуги з оцінки Об'єкта оцінки відразу після надходження коштів з місцевого бюджету Львівської міської територіальної громади.                                   
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 79008, м. Львів, пл. Галицька, 15, управління комунальної власності ДЕР ЛМР,  каб. 207, тел. (032) 297-55-65.