A A A K K K

Інформація Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення незалежної оцінки об`єкта незавершеного будівництва

1.Найменування об'єкта оцінки: об'єкт незавершеного будівництва – протиповеневі заходи на р.Стрий: вхідний оголовок глибинного водоскиду з металоконструкціями; вихідний оголовок глибинного водоскиду; два тунелі; гребля; поверхневий водоскид, автопід'їзд та сегрегація.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Довге.

Найменування балансоутримувача об'єкта оцінки: відсутній.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об'єкта з метою повернення у державну власність.

Телефон замовника конкурсу: (032) 255-38-55 (відділ приватизації, корпоративного управління та контролю договорів купівлі-продажу).

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (79005, м.Львів, вул. Коперника, 4).

Наявність об'єктів, що містять державну таємницю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2024 року.

Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (79005, м. Львів, вул. Коперника, 4).

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 18000,00 грн.

Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: об'єкти незавершеного будівництва.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47), зі змінами, які затверджені наказом Фонду державного майна України від 11.02.2020 № 227 (далі – Положення).

До участі в конкурсі будуть допускатися претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами. Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Коперника, 4 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях об 11.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Коперника, 4.

Документи приймаються Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 255-38-55.